.
Renungan
“If today were the last day of my life, would I want to do what I’m about to do today?”


Saturday, November 21, 2015

Better.Brigter Setia kepada Anda


Perlaksanaan Program Better.Brighter anjuran Pusat Pembangunan Kepimpinan TNB (Leadership Development Center - LDC) telah masuk tahun ke tiga dalam menyediakan satu 'platform' untuk membantu para anggota kerja TNB melalui perubahan ke arah pencapaian Domestic Dominance, Regional Champion (DDRC).

Semenjak dimulakan, program ini telah dilaksanakan agar benar-benar sejajar dengan arah yang direncanakan oleh kepimpinan tertinggi TNB. Atas sebab itu, program ini sentiasa ditambahbaik dari masa ke semasa agar ianya tetap relevan.

Pendekatan utama program ini ialah menekankan soal mempengaruhi segala dimensi seorang manusia iaitu intelektual, emosional, spiritual dan fizikal. Diyakini, dengan pendekatan secara holistik ini, ianya bakal memudahkan untuk mempengaruhi anggota kerja TNB menerima perubahan dan melaksanakan perubahan.

Kata-kata dalam lagu berikut menggambarkan komitmen Program Better.Brighter kepada anggota kerja TNB. Renungkan ... 
Jom Better.Brighter Together!!!


No comments:

Post a Comment