.
Renungan
“If today were the last day of my life, would I want to do what I’m about to do today?”


Tuesday, December 22, 2015

Program Better.Brighter – Gambaran Besar 1TNB – Bah 3 (Siri 10)Perkara 5: 5 + 1 KRA

Apa itu KRA? KRA ialah Key Result Area (Bidang Keberhasilan Utama). 5 + 1 KRA telah dikenalpasti  sebagai kayu ukur untuk menentukan samada TNB telah menghampiri atau mencapai  Domestic Dominance, Regional Champion.

Asalnya 5 KRA dikenalpasti kemudian 1 lagi KRA mengenai SEBS ditambah. Untuk itu terdapat 5+1 KRA untuk program Transformasi 1TNB.


KRA1    Enhance Regulatory Management (Menambahbaik Hubungan Dengan Pihak Kawalselia)
KRA2    Exceed Customer Expectation (Melangkaui Kehendak Pelanggan)
KRA3    Drive Operational Cost Efficiency (Menggurus Kos Dan Operasi Secara Efisien)
KRA4    Grow Profitable New Business (Meluas Bisnes Baru)
KRA5    Oragnization Transformation (Transformasi Organisasi)
KRA6    SESB Turnaround (Memperkukuh SESB)


KRA1 - Menambahbaik Hubungan Dengan Pihak Kawalselia

KRA ini diwujudkan untuk mengambil kira pihak2 berkepentingan yang menentukan kewujudan (keputusan tentang hidup mati) operasi Regulated Business TNB. Regulated Business TNB adalah Generation Transmission Distribution (GTD) yg mempunyai tanggungjawab untuk pembekalan tenaga elektrik di Semenanjung Malaysia dan Sabah.

Pihak berkepentingan ini adalah Suruhanjaya Tenaga, KeTTHA (Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air) dan Ahli-ahli Politik/Wakil Rakyat.


Sasaran untuk KRA1 ini adalah …

1. Mengekalkan TNB sebagai VIU (Vertical Integrated Unit). TNB kekal menjadi satu entiti GTD dan tidak dipecah-pecahkan.

2. Kapasiti penjanaan oleh TNB >60%. Contohnya kapasiti pasaran penjanaan sekarang adalah 16,900MW (Stesen Janakuasa TNB + IPP). Kita inginkan menguasai 10,140MW (60%) atau lebih.

3. FCPT - Fuel Cost Pass Through (Perlepas Kos Bahan Api). Kos operasi TNB tidak terkesan dengan naik turun harga bahan api.


KRA2 - Melangkaui Kehendak Pelanggan

Terdapat 8.6 juta pelanggan TNB - domestik dan komersial. Jika pelanggan TNB puashati dan suka pada TNB, mereka akan menyokong TNB untuk mencapai aspirasinya.


Sasaran untuk KRA2 ini adalah …

1. Menambahbaik ‘customer touchpoint’ (titik hubungan) supaya lebih cekap dan mesra.  Adalah disasarkan:

a. Supply Connection Period dalam tempoh 7hari atau kurang.

b. Menambahbaik Pusat Khidmat Pelanggan dan Customer Channel (saluran untuk pelanggan berhubung)

c. Projek SMART Meter.

2. CSI (Customer Satisfaction Index) disasarkan 8.0

No comments:

Post a Comment