.
Renungan
“If today were the last day of my life, would I want to do what I’m about to do today?”


Thursday, December 24, 2015

Program Better.Brighter – Gambaran Besar 1TNB – Bah 5 (Siri 12)Perkara 7 : Hasrat Better.Brighter

Selepas anggota kerja TNB melaksanakan perkara 1 hingga 6, sedar atau tidak sedar, anggota kerja TNB sebenarnya telah mencapai segala 8 + 2  hasrat (8 hasrat asal ditambah 2 hasrat yang dimaklumkan pada awal tahun 2015) yang terkandung dalam slogan Better.Brighter ini. Rujuk gambarajah dibawah …


Perkara 8: Konsep C.E.O.

Sebenarnya, 8 + 2 hasrat Better.Brighter ini merupakan juga ‘corak hubungan’ yang mahu dibina oleh ‘Owner’ (tuanpunya) TNB ini dengan ‘Customer’ (Pelanggan) nya dan ‘Employee’ (Anggota Kerja) nya. Inilah sebenarnya matlamat utama dalam konsep C.O.E. ini.


Perkara 9: Semangat Baru (Revitalizing)

Pencapaian 8 + 2 hasrat Better.Brighter ini bakal membawa Semangat Baru (Revitalizing) kepada TNB dan anggota kerja TNB sendiri.


Perkara 10: Brand TNB

Seterusnya, apabila anggota kerja TNB berjaya melaksanakan perkara 1 hingga 9, dengan sendirinya ianya bakal membawa timbulnya keyakinan pelanggan kepada Brand TNB itu sendiri.

Kita perlu sedar bahawa bagaimana seseorang pelanggan itu yakin dengan sesuatu brand itu (bila yakin, beliau akan sudi menggunakan produk atau servis yang ditawar oleh brand tersebut) timbul dari perasaan yang wujud dalam dirinya terhadap brand tersebut.

Perlu diingatkan disini bahawa perasaan lebih kuat berbanding fikiran/logik dalam mempengaruhi diri dalam membuat keputusan untuk mengguna sesuatu produk atau servis yang ditawar oleh brand.

Manakala perasaan yang timbul dalam diri seseorang pelanggan itu wujud dari pengalaman beliau bersama brand itu sebelum ini. Sekiranya baik pengalamannya, maka baiklah perasaannya lalu menyebabkan beliau sudi menggunakan produk atau servis yang ditawar oleh brand itu.

Kesimpulannya, anggota kerja TNB melaksana perkara 1 hingga 9 ini dengan tujuan untuk meninggalkan pengalaman yang baik pada diri pelanggan agar timbul perasaan yang baik dalam diri pelanggan TNB itu terhadap brand TNB. Ini sudahnya akan menwujudkan keyakinan pelanggan TNB itu kepada brand TNB.


Perkara 11: Make a Difference

Jika anggota kerja TNB laksanakan perkara-perkara 1 hingga 10 ini, itulah cara anggota kerja TNB ‘Make a Difference’ dalam tugas mereka.


Perkara 12: Better.Brighter Together

Ini sudahnya bakal menjadikan anggota kerja TNB semua Better.Brighter Together!


Nota: Perbezaan antara slogan Better.Brighter! dan Better.Brighter Together! ialah slogan Better.Brighter! digunakan di luar TNB manakala slogan Better.Brighter Together! digunakan sesama anggota kerja TNB (dalam TNB).

No comments:

Post a Comment