.
Renungan
“If today were the last day of my life, would I want to do what I’m about to do today?”


Monday, December 7, 2015

Program Better.Brighter – Gambaran Besar 1TNB – Bah 2 (Siri 9)


Untuk mencapai DDRC, ianya adalah umpama satu peperangan. Ini adalah kerana bukan TNB sahaja ingin mencapai apa yang terkandung dalam DDRC malah banyak lagi syarikat yang mahu mencapainya. Sudahnya TNB mesti ‘bverperang’ dengan syarikat lain bagi mencapainya.

Untuk pergi ‘perang’, anggota kerja TNB perlukan kepada ‘senjata’. ‘Senjata’ anggota kerja TNB itu adalah seperti yang terkandung dalam ‘Vibrant Workforce Productivity Revolution’.


Perkara 3: Vibrant Workforce Productivity Revolution (VWPR)

Apa yang terkandung di dalam  VWPR itu?

Terdapat dua komponen utama di dalam VWPR ini. Pertama ialah Vibrant Workforce. Tanda anggota kerja TNB ini ‘vibrant’, anggota kerja TNB ini perlu mempunyai dua kualiti antara mereka. Pertama, hubungan sesama mereka perlu berada pada tahap yang baik lalu menimbulkan saling mempercayai antara mereka. Inilah yang dinamakan sebagai ‘Building Trust and Relationship’

Kedua, sebagai tanda anggota kerja TNB itu vibrant ialah ilmu, kemahiran, pengalaman dan kompetensi setiap mereka  baik secara individu maupun secara berpasukan adalah sangat baik. Itulah maksudnya ‘Building Capacity’

Bilamana ‘Building Trust and Relationship’ dan ‘Building Capacity’ ada di kalangan anggota kerja TNB, ianya bukan sahaja tu menandakan mereka vibrant, malah ianya juga bakal memudahkan mereka membina prestasi tugas yang lebih baik (‘Buiding Performance’) dan menwujudkan pertumbuhan di dalam usaha mereka (‘Building Growth’)

Apabila anggota kerja TNB mampu ‘Buiding Performance’ dan ‘Building Growth’ ini menandakan pencapaian ‘Productivity Revolution’. Rajah di bawah adalah ringkasan kepada penerangan VWPR di atas.


Itulah dia ‘senjata’ anggota kerja TNB untuk pergi ‘berperang’ bagi mencapai DDRC. Disamping ‘senjata’, anggota kerja TNB juga memerlukan satu slogan perang b agi memastikan semangat mereka pada tahap yang tinggi. Seruan perang TNB ialah ‘Transformasi 1TNB’.

Perkara 4: Transformasi 1TNB

Dalam bahasa mudah, Transformasi 1TNB bermakna ‘Satu TNB mahu berubah!’. Selagi seseorang anggota kerja TNB itu ‘dibayar gaji’ oleh TNB, maka beliau termasuk dalam golongan yang mahu berubah ini. Maksud akhir kepada Transformasi 1TNB ialah seperti rajah di bawah.


Maksudnya;

TNB Untung, Anggota Kerja TNB Untung
Anggota Kerja TNB Untung, TNB Untung

No comments:

Post a Comment