.
Renungan
“If today were the last day of my life, would I want to do what I’m about to do today?”


Tuesday, December 22, 2015

Program Better.Brighter – Gambaran Besar 1TNB – Bah 4 (Siri 11)
KRA3 - Mengurus Kos Dan Operasi Secara Efisien

TNB mempunyai 110 Billion nilai aset. Aset TNB ini perlu diuruskan dengan baik terutamanya dengan kos yang efisien agar produktiviti anggota kerja TNB meningkat dan keuntungan TNB bertambah.

Sasaran untuk KRA3 ini adalah …

1. Mengoptimumkan Pengurusan Aset. Memfokuskan pada C-P-R (Cost-Performance-Risk)

2. Mengoptimumkan CAPEX (projek) & Mengurangkan OPEX (Kos Operasi)

3. Kearah Sistem Perolehan (Procurement) yang terbaik


KRA4 - Meluaskan Bisnes Baru

Memfokus kepada ‘Non Regulated Business’ (bukan GTD) contohnya bisnes anak-anak syarikat sedia ada seperti REMACO, MTM, TSG, TCI. Juga meningkatkan pertumbuhan bisnes antarabangsa dengan memfokus di Asia Tenggara, Timur Tengah juga Afrika.

Sasaran untuk KRA4 ini adalah 15%-30% dari pendapatan Kumpulan TNB adalah dari bisnes-bisnes tidak dikawal selia dan bisnes luar negara menjelang tahun 2025.


KRA5 - Transformasi Organisasi

Terdapat 36 ribu anggota kerja TNB. Anggota kerja adalah kunci kepada Program Transformasi 1TNB. TNB perlu menghasilkan pemimpin untuk menjadi agen perubahan untuk mencapai aspirasi DDRC.

Sasaran untuk KRA5 ini adalah …

1. Setiap anggota kerja memahami, menyokong, fokus dan mengambil tindakan untuk mencapai aspirasi DDRC - Program Transformasi Wave1, Wave2 dan Program Better.Brighter ini sendiri.

2. Menghasilkan Pemimpin di setiap lapisan. Program 7Habits & TNB Future CEO.

3. Perlaksanaan Value Unlocking Program (VUP)
VUP terdiri daripada tiga inisiatif utama iaitu;

Unlocking Financial Value
Unlocking Customer Value 
Unlocking People Value

Berdasarkan kepada tiga inisiatif di atas, selain mengemaskini pengurusan kewangan TNB, ‘Unlocking Financial Value’ dicapai dengan mengemaskini pengurusan pelanggan. Selanjutnya, selain mengemaskini pengurusan pelanggan, ‘Unlocking Customer Value’ dicapai dengan mengemaskini pengurusan sumber manusia.

Dibawah inisiatif ‘Unlocking People Value’, terdapat tiga perkara utama perlu dilaksanakan iaitu,

Penyusunan Semula Struktur Organisasi
Penyusunan Semula Sistem Pembinaan Kompetensi
Penyusunan Semula Proses Kerja

Diharapkan, bila ketiga-ketiga inisiatif dibawah VUP ini terlaksana, ianya bakal meningkatkan nilai TNB  itu sendiri.


KRA6 Memperkukuh SESB

Memfokus untuk menambahbaik Kawal Selia, Keselamatan Bekalan, Perkhidmatan Pelanggan, Aliran Tunai dan Transformasi Organisasi.


Pencapaian 5 + 1 KRA bakal menyaksikan pencapaian DDRC. Pada ketika itu, anggota kerja TNB boleh berdiri dan melaungkan seruan ‘Unlock the Talent, Unleash the Potential’ yang merupakan perkara ke 6 dalam Gambaran Besar TNB ini.  


Perkara 6: ‘Unlock the Talent, Unleash the Potential’

Seruan ini sebenarnya berkait rapat dengan empat thrust yang telah dinyatakan sebelum ini iaitu ‘Unlock the Talent’ berkait rapat dengan dengan ‘Building Trust and Relationship’ dan ‘Building Capacity’. Manakala ‘Unleash the Potential’ berkait rapat dengan ‘Building Performance’ dan ‘Building Growth’

Untuk kemudahan mengingati seruan ini, disyorkan untuk mengkaitkan seruan ini dengan video ‘Red Bull’ yang mengkisahkan cerita seorang penunggang motosikal yang berjaya melompat dan terjun dari satu bangunan dengan menunggang motosikalnya.

1 comment:

  1. Thank you for this info. How can i get the details of the strategies which related to unlock financial value, unlock customer value, unlock people value.

    ReplyDelete