.
Renungan
“If today were the last day of my life, would I want to do what I’m about to do today?”


Saturday, December 26, 2015

Program Better.Brighter – Gambaran Besar 1TNB – Bah 6 (Siri 13)


Selepas kita memahami Gambaran Besar 1TNB ini, persoalan berikut yang perlu diberi perhatian ialah bagaimana anggota kerja TNB harus membuagt perlaksanaan bagi merealisasi segala hajat yang terkandung di dalam Gambaran Besar 1TNB ini?

Berdasarkan program BB ini, pintu masuk perlaksanaan bagi merealisasi Gambaran Besar 1TNB ini ialah seperti yang dinyatakan di dalam rajah di bawah;


Jelas sekali dari rajah di atas, bahawa pintu masuk perlaksanaan Gambaran Besar 1TNB ini ialah dengan mengambil tindakan bagi menwujudkan ‘Four Thrust’ (Building Trust & Relationship, Building Capacity, Building Performance dan Building Growth) di dalam tugas anggota kerja TNB. Dengan melaksana ‘Four Thrust’ ini, dengan sendirinya ianya juga bakal membawa tercapainya perkara-perkara lain di dalam Gambaran Besar 1 TNB itu.

Bila menyebut untuk mengambil tindakan terhadap ‘Four Thrust’ ini, semestinya anggota kerja TNB memerlukan satu kaedah dan alat bagi melaksana setiap ‘Four Thrust’ ini. BB telah mengutarakan satu kaedah dan alat yang khusus bagi menangani setiap ‘Thrust’ ini.

Secara ringkasnya, alat yang digunakan ialah seperti yang dinyatakan di dalam rajah di bawah;


Artikel-artikel  berikut di dalam nota ini akan membicarakan secara terperinci kaedah dan penggunaan alat-alat ini bagi merealisasi setiap ‘thrust’ ini. Diyakini, bila sesesorang anggota ker ja TNB atau sekumpulan anggota kerja TNB itu mampu melaksana kaedah dan alat ini, maka dengan sendirinya Gambaran Besar 1TNB ini bakal tercapai.

Jom kita susuri cerita kaedah dan alat ini dengan niat untuk memahami!

No comments:

Post a Comment