.
Renungan
“If today were the last day of my life, would I want to do what I’m about to do today?”


Saturday, January 23, 2016

Program Better.Brighter – Matlamat bersama TNB (Siri 23)


Agar kita benar-benar mengoptima diri dalam tugas, semestinya kita perlu mempunyai matlamat dalam tugas bersama TNB ini. Program Better.Brighter ini menekankan agar kita punya matlamat dalam tugas kita secara individu mahupun secara berpasukan. Sila rujuk rajah di bawah;
Rajah di atas menunjukkan bahawa matlamat secara individu di dalam tugas boleh dibina dengan menggunakan kaedah ‘Packaging Expertise’. Sebenarnya dengan melaksanakan ‘Packaging Expertise’ ini, kita juga sebenarnya telah mengamalkan Building Capacity.

Rajah di atas juga menunjukkan bahawa matlamat secara berpasukan di dalam tugas boleh dibina dengan menggunakan kaedah ‘Center of Excellence’. Sebenarnya dengan melaksanakan ‘Center of Excellence’ ini, kita juga sebenarnya telah mengamalkan Building Performance dan Building Growth.

Selepas menetapkan matlamat secara peribadi mahupun secara berpasukan menggunakan kaedah ‘Packaging Expertise’ dan ‘Center of Excellence’ ini, kita juga sebenarnya telah jelas soal ‘Why’ apa yang kita mahukan di dalam tugas kita. Bagi menjelaskan pula soal ‘How’ untuk mencapai matlamat-matlamat ini, kaedah perlaksanaan ‘PDCA’ digunapakai.

Tegasnya, bila soal ‘Why’ dan ‘How’ matlamat kita di dalam tugas sudah jelas, ini bakal memudahkan kita melaksana perubahan dan seterusnya mencapai apa yang terkandung di dalam Transformasi 1TNB iaitu, !Saya Untung, TNB Untung, TNB Untung Saya Untung’!

Rajah keseluruhan ‘Why’ dan ‘How’ matlamat diri dan berpasukan ini ialah seperti rajah di bawah;
Berikut kita akan melihat satu persatu dengan terperinci apa itu;

Perancangan  Matlamat Diri – Packaging Expertise
Perancangan Matlamat Pasukan – Center of Excellence
Perancangan Perlaksanaan Matlamat - PDCA

Program Better.Brighter – Apa itu Matlamat? (Siri 22)


Selepas kita mengenali diri melalui pendekatan Stick Person dan Profail Diri D.I.S.C., dapatlah kita rumuskan bahawa;

1. Diri kita mempunyai binaan yang sama (semua punya intelektual, emosional, spiritual dan fizikal) dan Tuhan beri kita kehebatan yang sama (keupayaan intelektual, emosional, spiritual dan fizikal). – Konsep Stick Person.

2. Namun kita semua juga adalah unik kerana kita punya tingkah laku yang berbeza. Perbezaan tingkah laku ini wujud disebabkan faktor genetik dan pendedahan kepada kehidupan melalui keluarga, kawan-kawan dan masyarakat. – Profail Diri D.I.S.C.

Sememangnya diri kita ini hebat. Soal yang paling penting perlu kita tanyakan pada diri selepas mengetahui kita ini memang hebat ialah bagaimana untuk kita gunakan diri ini agar kita tidak membazir sumber diri yang hebat ini.

Kaedah yang paling mudah dan praktikal untuk menggunakan sumber diri ini ialah dengan menetapkan matlamat dan gunakan diri ini (intelektual, emosional, spiritual dan fizikal) untuk mencapai matlamat anda itu. Fikirkan …

Satu persoalan, bagaimana dengan bermatlamat ianya membantu mengoptima penggunaan diri?
Berdasarkan rajah di atas, bilamana Fikiran (Menteri), Perasaan (Genie), Pilihan (Raja) dan Tindakan (Rakyat) fokus kepada perkara yang sama iaitu matlamat maka pada ketika itu kita katakan diiri dalam keadaan terurus kerana kesemua fokus kepada satu perkara yang sama (matlamat).

Dalam keadaan ini kesemua sumber diri ini (Fikiran (Menteri), Perasaan (Genie), Pilihan (Raja) dan Tindakan (Rakyat) berpadu dan bekerjasama bagi menghasilkan hasil yang diingini. Tidak wujud ‘kebocoran sumber’!

Sebaliknya, bila setiap sumber diri ini (Fikiran (Menteri), Perasaan (Genie), Pilihan (Raja) dan Tindakan (Rakyat) tidak mempunyai matlamat, maka pada keadaan ini, sumber diri mempunyai agenda mereka tersendiri. Dalam kata lain, keempat-empat sumber diri ini dalam keadaan kacau bilau. Inilah keadaan dimana kita melihat seorang manusia itu nampaknya terlalu sebok tetapi beliau tidak mencapai apa-apa di dalam hidupnya!


Roda Kehidupan

Di dalam program Better.Brighter ini dinyatakan bahawa seseorang manusia itu mempunyai 8 cabang hidup seperti di bawah;

Kerohanian – Soal hubungan dengan Tuhan
Emosi – Soal keadaan perasaan
Intelek – Soal keadaan ilmu
Fizikal – Soal keadaan kesihatan tubuh badan
Kerjaya/Pelajaran – Soal pembangunan kerjaya (pekerja) dan pelajaran (pelajar)
Kewangan – Soal kedudukan kewangan
Famili  - Soal hubungan dengan ahli keluarga
Masyarakat – Soal hubungan dengan ahli masyarakat.

Bagi memastikan diri seorang manusia itu dioptima penggunaannya, dituntut manusia itu punya matlamat dalam setiap cabang hidupnya. Tetapi sebelum matlamat dikenalpasti untuk setiap cabang hidup ini, program Better.Brighter mengesyorkan dikaji dahulu adakah kita berpuas hati atau sebaliknya di dalam setiap cabang hidup ini. Bila kita punya tidak kepuasan di dalam mana-mana cabang hidup ini, ianya bakal memberi ‘tenaga’ untuk kita lakukan sesuatu bagi menaiktaraf cabang hidup tersebut.  Sesuatu yang perlu dilakukan itu bermula dengan menetapkan matlamat.
Rajah di atas dikenali sebagai Roda Kehidupan. Setiap jari di dalam roda ini mewakilli satu cabang hidup. Dan bagi setipa jari itu pula di beri skala 0 (di pusat roda) hingga 5.  Kita diperlukan menanda di atas jari roda ini berdasarkan kepada pendapat diri sendiri dimanakah kedudukan kita di dalam setiap cabang hidup itu. (Silaq rujuk rajah di atas).

Selepas di tanda kedudukan titik pada setiap jari itu, sambungkan titik-titik ini lalu membentuk gambaran roda kehidupan diri kita sendiri. Sekiranya bentuk roda kehidupan kita itu bersegi-segi, sudah semestinya kita tidak akan selesa dalam mengharungi lebuhraya kehidupan ini.

Maklumat ini memberi kesedaran kepada diri sendiri agar menaiktaraf hidup masing-masing (dengan berusaha meningkatkan kedudukan titik-titik di atas setiap jari roda kehidupan). Untuk menaiktaraf kehidupan semuanya bermula dengan kita jelas apa yang mahu dicapai (matlamat) untuk setiap cabang kehidupan kita ini.

Nota: Seterusnya kita akan memfokuskan kepada matlamat di dalam tugas bersama TNB.

Sunday, January 3, 2016

Program Better.Brighter – Building Trust and Relationship – Bah 8 (Siri 21)


Kesimpulan ‘Building Trust and Relationship’

Bagi  ‘Building Trust and Relationship’, program Better.Brighter telah mengesyorkan ianya perlu bermula dengan kenal diri. Dan bagi tujuan untuk kenal diri, dua alat utama telah digunakan iaitu Stick Person dan  Analisa Profail Diri D.i.S.C. Melalui kedua-dua alat ini, dapat kita lihat bahawa setiap manusia itu sama binannya, mempunyai potensi yang besar dan unik dari segi tingkahlakunya.

Berteraskan kepada kefahaman ini, maka mudah untuk kita mulai hormati (respect) setiap manusia itu tidak kira apa juga latarbelakangnya. Ini semestinya langkah pertama untuk membina hubungan yang baik antara satu sama lain dan seterusnya menwujudkan saling mempercayai antara satu sama lain. (Building Trust and Relationship)

Rumusan kepada  ‘Building Trust and Relationship’ ialah seperti rajah dibawah;
Berdasarkan rajah di atas, satu amalan yang sangat dianjurkan agar hasrat dalam rajah di atas terbina ialah salam semut. Mari mulai sekarang, semasa kita ber ‘salam semut’ dengan seseorang itu, mari kita ‘salam’ fikirannya, perasaannya, pilihannya dan tindakannya walaupun ianya berbeza dengan kita kerana kita sedar latarbelakang kita berbeza.

Dengan izin Tuhan, ini bakal menimbulkan semangat ‘Building Trust and Relationship’!

Program Better.Brighter – Building Trust and Relationship – Bah 7 (Siri 20)


Cara Penggunaan Analisa Profail Diri D.i.S.C.

Sebenarnya Analisa Profail Diri D.i.S.C. ini boleh digunakan untuk banyak tujuan bagi memudahkan kehidupan. Walaubagaimanapun, Analisa Profail Diri D.i.S.C. boleh menjadi ‘pisau dengan dua mata’ jika salah digunakan.

Adalah merupakan satu kesilapan besar bilamana kita menganggap lapuran D.i.S.C. diri ini sebagai sesuatu yang tidak boleh diubah lagi lantas menyebabkan kita mahu berubah. Sebaliknya, Analisa Profail Diri D.i.S.C. ini perlu dijadikan ‘guide’ untuk menambahbaik kehidupan. Antara penggunaan Analisa Profail Diri D.i.S.C. ialah seperti berikut;


1) Sebagai ‘guide’ untuk mencapai matlamat.

Sebagai contoh, sekiranya kita mendapati kita punya tingkah laku ‘Dominance’ yang rendah tetapi untuk mencapai matlamat kita perlu punya tingkah laku ‘Dominance’ yang tinggi, maka akan timbul kesedaran dalam diri bahawa kita mesti lebih bertingkah laku ‘Dominance’ dalam menjalani kehidupan.


2) Sebagai ‘guide untuk memimpin pasukan.

Sebagai contoh, sekiranya kita mendapati kita punya tingkah laku ‘Dominance’ yang rendah tetapi untuk memimpin pasukan kita perlu punya tingkah laku ‘Dominance’ yang tinggi, maka akan timbul kesedaran dalam diri bahawa kita mesti lebih bertingkah laku ‘Dominance’ semasa memimpin pasukan.


3) Sebagai ‘guide’ untuk melaksanakan tugas.

Sebagai contoh, sekiranya kita mendapati kita punya tingkah laku ‘Influence’ yang rendah tetapi untuk melayani pelanggan, kita perlu punya tingkah laku ‘Influence’ yang tinggi, maka akan timbul kesedaran dalam diri bahawa kita mesti lebih bertingkah laku ‘Influence’ semasa memimpin pasukan.


Analisa Profail Kumpulan D.i.S.C.


Analisa Profail Diri D.i.S.C. ini juga boleh digunakan untuk mengenalpasti profail kumpulan. Caranya ialan seperti berikut;


Langkah 1: Jumlahkan D,I,S dan C yang tinggi sahaja dalam satu kumpulan seperti rajah di bawah;

Langkah 2: Bentuk carta seperti di bawah untuk mengetahui profail kumpulan

Langkah 3: Plot graf profail kumpulan bagi membantu melaksanakan analisa profail kumpulan seperti dibawah;
Hasil daripada graf profail kumpulan ini, dapat kita gunakan untuk melihat samada profail kumpulan sedia ada itu bersesuaian dengan profail tugas kumpulan itu perlu laksanakan. Jika berlaku ketidaksesuaian, maka akan timbul kesedaran dalam kumpulan tersebut untuk ‘calibrate’ tingkahlaku dalam kumpulan agar tugas kumpulan itu dapat dilaksanakan dengan baik.

Program Better.Brighter – Building Trust and Relationship – Bah 6 (Siri 19)


Perbezaan antara tingkahlaku D.i.S.C. ini dinyatakan di dalam rajah di bawah;
Ciri-ciri bagi setiap tingkahlaku ini ialah seperti rajah-rajah yang tertera di bawah;Seterusnya bila kita selidiki empat jenis tingkahlaku ini dengan lebih mendalam, dapat kita lihat satu kesamaan antara jenis-jenis tingkah laku ini seperti yang digambarkan dalam rajah di bawah ini,
Sebagai contoh, dari rajah di atas, seseorang yang mempunyai tingkah laku ‘Dominance’ yang tinggi di dapati mempunyai tingkah laku yang sama dengan seseorang yang mempunyai tingkah laku ‘Steadiness’ yang rendah.

Kadangkala, usaha untuk mengetahui tingkah laku seseorang itu tidak dapat dilaksanakan kerana kita tdak mempunyai lapuran ‘D.i.S..C. beliau. Untuk itu, kita juga sebenarnya boleh mengagak tingkahlakunya berdasarkan pemerhatian kita kepada tingkahlakunya. Dibawah disenaraikan pula, tingkahlaku yang boleh kita perhatikan pada setiap jenis tingkah laku;


Program Better.Brighter – Building Trust and Relationship – Bah 5 (Siri 18)


Analisa Profail Diri D.i.S.C.

Selepas kita mengenali diri melalui konsep stick person, dapat kita rumuskan bahawa seorang manusia itu memang hebat dan binaan diri semua manusia itu asasnya sama. Namun, apakah yang membuatkan setiap manusia itu unik atau berbeza antara satu sama lain?

Keunikan setiap manusia itu terletak pada ilmu, kemahiran dan pengalaman yang diperolehinya dalam hidup lalu membentuk tingkah-laku diri masing-masing. Tingkah-laku inilah yang memberi keunikan atau perbezaaan antara setiap manusia itu. Fikirkan …

Jika dilihat dari segi pembangunan seorang manusia, beliau akan mengalami tiga fasa utama dalam kehidupannya sebelum beliau dewasa. Ketiga-tiga fasa itu ialah seperti rajah di bawah;
Berdasarkan kepada rajah di atas, juga disyorkan bagaimana harus kita melayani setiap manusia pada setiap fasa agar manusia itu mampu menerima ilmu, kemahiran dan pengalaman yang baik agar membentuk tingkah-laku yang baik dalam diri manusia itu.Berdasarkan kepada gambarajah stick person di atas, tingkah-laku itu letaknya di dalam Genie. Hebatnya manusia pada ketika ini ialah manusia mampu mengetahui apakah tingkah laku yang kita simpan di dalam Genie ini.

Manusia telah menwujudkan satu kaedah yang diberi nama Analisa Profail Diri (Self Profiling Analysis). Sebenarnya terdapat berbagai jenis Analisa Profail Diri dengan setiap analisa ini mempunyai tujuan khusus dalam melihat tingkah laku manusia.

Bagi program Better.Brighter, telah dipilih satu Analisa Profail Diri bernama D.i.S.C. bermaksud Dominance-Influence-Compliance-Steadiness. Analisa ini telah dipelopori oleh seorang bernama Dr William Marston. Doktor ini mempunyai berbagai kelebihan. Antaranya ialah beliau merupakan juga pereka ‘Lie Detector Machine’ dan pereka watak ‘Wonder Woman’.

Analisa Profai Diri D.i.S.C. ini telah dibangunkan berdasarkan kepada kajian keberangkalian ke atas satu kelompok manusia yang besar mengenai tingkah-laku seseorang manusia itu bila berdepan dengan sesuatu situasi atau pengalaman.

Bagi mengetahui tingkah laku seseorang manusia itu, ianya bermula dengan menjawab beberapa soalan. Dalam program Better.Brighter para peserta perlu menjawab sebanyak 24 set soalan. Analisa akan dibuat terhadap jawapan seseorang itu kepada soalan-soalan ini dan satu lapuran D.i.S.C. untuk diri beliau akan dikeluarkan.
Lapuran ini menerangkan latarbelakang tingkah laku beliau. (Contoh lapuran ialah seprti rajah di atas). Barang diingat, lapuran ini dikeluarkan berdasarkan kepada input yang telah diberi oleh beliau sendiri dan bukan merupakan satu tekaan semata-mata. Darjah ketepatan analisa D.i.S.C. ini adalah sekitar 87% dan dalam ketepatan ini sudah cukup bagus untuk memberi gambaran tingkah-laku seseorang itu. 

Berdasarkan darfi lapuran ini kemudiannya dapat ditentukan apakah tingkahlaku seseorang itu. Berdasarkan Analisa Profail Diri D.I.S.C. ini, manusia itu diklasifikasi kepada empat kumpulan tingkahlaku yang nyata iaitu Dominance, Influence, Compliance dan Steadiness.

Berdasarkan lapuran di atas juga, seseorang itu dikatakan mempunyai Dominance, Influence, Compliance dan Steadiness yang tinggi jika ‘titik’ dalam lapuran beliau itu berada di atas ‘garisan tengah melintang’ dalam lapuran D.i.S.C.nya. Sebaliknya beliau dikatakan mempunyai Dominance, Influence, Compliance dan Steadiness yang rendah jika ‘titik’ dalam lapuran beliau itu berada di bawah ‘garisan tengah melintang’ dalam lapuran D.i.S.C.nya.

Friday, January 1, 2016

Pogram Better.Brighter – Building Trust and Relationship – Bah 4 (Siri 17)


Sekiranya dalam hidup ini, anda menerima hasil yang negatif, tanyakan pada diri anda hasil negatif ini berpunca dari mana?
Berdasarkan dari rajah di atas, jelas kelihatan ianya berpunca dari tindakan yang negatif. Tindakan yang negatif ini pula berpunca dari keputusan negatif yang anda buat. Keputusan negatif ini banyak dipengaruhi oleh rasa negatif dan fikir yang negatif.
Jadi jika anda mahu mengubah hasil yang negatif kepada positif, jelas kelihatan dari rajah di atas, anda perlu mulakan dengan melayan satu idea yang positif dan kemudiannya idea ini disalurkan melalui sistem ‘stick person’ ini. Satu masa ianya akan keluar sebagai satu hasil yang positif di atas tapak tangan anda.


Penjagaan Hati (Raja)

Hati yang di anggap sebagai Raja di dalam diri (negeri) seorang manusia ini perlu diberi perhatian istimewa agar ianya tidak dikotori. Sebelum ini, kita sudah pun sedia maklum bahawa jika raja ini dikotori, maka raja ini akan mudah dipengaruhi oleh anasir-anasir yang cuba menghancur diri (negeri) baik dari dalam atau luar diri.


Cara paling asas untuk menjaga hati (raja) ini ialah dengan melaksanakan solat (bagi yang beragama Islam) atau meditasi (bagi yang beragama lain). Nilai solat/meditasi kita bertambah baik, maka bertambah baiklah keadaan hati (raja). Moga seleaps ini kita diberi kekuatan untuk memelihara solat/meditasi kita dengan lebih baik.


Penggunaan Konsep Stick Person

Sebenarnya ada banyak penggunaan konsep Stick Person ini.Antara penggunaannya ialah seperti berikut;


1) Memahami dengan mudah apa maknanya Kesedaran Diri.

Berdasarkan konsep Stick Person ini, kesedaran diri boleh ditakrifkan seperti rajah dibawah;
Sekiranya seseorang itu memahami apa yang dimaksudkan dengan kesedaran diri seperti yang dinyatakan di dalam rajah di atas, maka mudah beliau bertanggungjawab dan dipertanggungjawabkan di dalam hidupnya. Sebaliknya, dalam hidup ini beliau sentiasa akan menjadi mangsa keadaan dan selalu suka menyalahkan orang lain (Budaya Bangau).


2) Membantu melihat Manusia sebagai ‘Orang’

Berdasarkan konsep Stick Person ini, mudah bagi seseorang itu ‘nampak’ fikiran, perasaan, pilihan dan tindakan orang lain. Bila kita mudah ‘nampak’ maka mudah kita menghargai mereka walaupun fikiran, perasaan, pilihan dan tindakan mereka berbeza dengan diri kita sendiri kerana kita sedar kita punya latarbelakang yang berbeza. Ini sudahya memudahkan kita melihat manusia sebagai ‘orang’ dan bukan ‘barang’. Ini akhirnya bakal memudahkan kita membina hubungan baik dan menwujudkan saling mempercayai di kalangan kita. (Building Trust and Relationship)


3) Menganalisa Hasil yang diterima atau Merancang Hasil yang mahu dicapai


Melalui konsep Stick Person ini juga mudah kita menganalisa sebarang hasil yang telah diterima atau merancang sebarang hasil yang mahu dicapai kerana melalui ilmu bagaimana operasi diri, kita mudah ‘nampak’ apa yang terbina mahupun perlu dibina dalam diri sendiri. Bila kita ‘nampak’, ini memudahkan memperbaiki diri untuk mendapat hasil yang diingini.

Program Better.Brighter – Building Trust and Relationship – Bah 3 (Siri 16)


Operasi Diri Seorang Manusia

Selepas kita mengenali bahagian diri seorang manusia itu, berikut mari kita lihat bagaimana ke empat-empat bahgian diri ini bekerjasama atau beroperasi sebagai satu sistem untuk menghasilkan hasil dalam hidup seseorang manusia itu baik untuk satu hasil yang positif atau negatif.

Penting untuk kita mengetahui bagaimana bahagian diri ini bekerjasama atau beroperasi sebagai satu sistem kerana ianya akan mampu membantu kita untuk mengetahui dimanakah di dalam diri kita yang bermasalah lalu menghalang kita mendapat hasil yang positif dalam hidup.
Berdasarkan rajah di atas, anda dapat lihat bahawa sebarang idea yang masuk berjumpa dengan Menteri melalui deria-deria itu tidak positif maupun negatif keadaannya.

Namun bila idea itu hadir bersama Menteri, Menteri anda akan mula memikirkan (menganalisa atau merancang) idea tersebut. Analisa atau perancangan ini kemudiannya akan diserahkan kepada Raja untuk dibuat pilihan/keputusan.

Menteri anda dikatakan berfungsi dengan baik sekiranya bagi sebarang idea yang hadir pada Menteri, Menteri anda sentiasa bertanyakan soalan berikut:  “Adakah idea ini boleh bawa capai hajat saya?”.  Analisa atau Perancangan yang dilaksanakan oleh Menteri anda bergantung kepada cara pandang anda terhadap idea tersebut.

Bercakap mengenai cara pandang ini, adakah kita menyedari cara pandang kita tentang kehidupan ini? Hakikatnya, jika betul cara pandang kita tentang sesuatu perkara itu, maka sudahnya akan betulah analisa atau perancangan kita. Atas sebab itu, prihatinlah dengan cara pandang anda!

Sebelum Raja membuat keputusan sama ada menerima atau menolak idea tersebut, Raja memerlukan bukti-bukti bagi menyokong keputusannya. (Bayangkan operasi dalam satu mesyuarat)

Bukti-bukti ini datang dari 4 sumber utama seperti berikut;

   - Sumber dari idea logik (Menteri)
   - Sumber dari Ilham atau Bisikan Malaikat
   - Sumber dari nafsu atau perasaan (Genie)
   - Sumber dari Bisikan Syaitan

Setiap masa, keempat-empat sumber ini berlumba-lumba untuk mempengaruhi Raja. Sudahnya sumber yang paling kuat akan berjaya mempengaruhi Raja. Selepas Raja membuat keputusan, Menteri akan melaksanakan dua kerja utama seperti berikut;

Merancang dan memaklumkan segala arahan Raja kepada Rakyat untuk mengambil tindakan lalu mengeluarkan Hasil. Rakyat akan hanya mengambil tindakan sesuai dengan keputusan Raja.

Memaklumkan kepada Genie segala arahan Raja. Jika ini dilaksanakan berkali-kali, arahan Raja ini akan diterima oleh Genie.

Satu idea yang disampaikan kepada Genie secara berkali-kali ini akhirnya akan tinggal tetap di dalam Genie. Idea ini dipanggil TABIAT.

Tabiat adalah perkara yang kita lakukan tanpa memerlukan campurtangan Menteri. Contoh tabiat ialah hisap rokok lepas makan, datang lewat, berbelanja besar, tidak tinggal sembahyang, kuat membaca, membawa kereta dan sebagainya.

Dari penerangan ini, boleh disimpulkan bahawa terdapat dua kumpulan utama yang cuba mempengaruhi Raja.  Satu kumpulan cuba membawa kepada kehancuran manakala satu kumpulan lagi cuba membawa kepada kebaikan.

Itu sebab mengapa penting sangat untuk menjaga Raja ini agar tidak dikotori. Jika ianya kotor, sudah pasti ianya tidak mampu memimpin diri ke arah kebaikan dan Raja mudah sangat dipengaruhi oleh kuasa-kuasa yang mahu membawa negeri (diri) kepada kehancuran.

Bagaimanakah caranya untuk memelihara Raja agar tidak dikotori? Mudah sahaja. Turuti Perintah Tuhan dan cara yang ditunjukkan oleh pesuruhNya 24/7! Fikirkan …
Ringkasan dari rajah di atas ialah …

Fikiran + Perasaan + Pilihan/Keputusan + Tindakan menghasilkan Hasil dalam kehidupan. Manakala William James, seorang pemikir barat telah mendefinasikan sikap sebagai gabungan fikiran, perasaan, pilihan/keputusan dan tindakan.

Sebagai contoh, apakah sikap anda terhadap kerja anda sebenarnya bermakna apakah fikir anda terhadap kerja anda, apakah rasa anda terhadap kerja anda, apakah keputusan anda terhadap kerja anda dan apakah tindakan anda terhadap kerja anda.

Dari kenyataan di atas membuktikan Hasil bersamaan dengan Sikap. Dalam kata lain, jika anda mahu Hasil yang baik maka Sikap anda terlebih dulu perlu baik.


Cerita mudah tetapi ramai yang tidak mengetahuinya!

Penerangan Sistem Better.Brighter


Situasi

TNB sedang berdepan dengan berbagai cabaran agar ianya kekal relevan di dalam industri pembekalan elektrik di dalam dan di luar negara. Faktor utama yang memungkinkan TNB terus kekal relevan ialah dengan memastikan para pelanggan TNB benar-benar yakin dengan jenama TNB untuk memenuhi keperluan mereka.


Kerumitan

Salah satu kerumitan utama bagi memastikan pelanggan terus yakin dengan jenama TNB ialah tidak wujudnya satu kaedah yang mudah, sistematik dan praktikal yang boleh digunakan oleh seseorang pemimpin bagi satu unit bisnes dalam TNB itu dalam memimpin anggota kerjanya untuk mentransformasi unit bisnesnya bagi mencapai segala matlamat yang telah ditetapkan untuk unit bisnesnya.


Impak

Ketidakwujudan kaedah memimpin ini bakal meninggalkan kesan negatif kepada perkhidmatan yang diberikan oleh unit bisnes itu kepada pelanggannya. Ini membawa kepada hilang keyakinan pelanggan kepada perkhidmatan yang ditawarkan oleh unit bisnes itu.


Syor

Bagi membantu menangani cabaran ini, maka pihak Leadership Development Center telah menwujudkan satu sistem kepimpinan yang boleh digunapakai oleh setiap pemimpin yang memimpin sesuatu unit bisnes dalam TNB. Sistem ini mudah, bersistematik dan praktikal dan sesuai dengan iklim TNB itu sendiri. Terdapat 7 langkah utama dalam Sistem Better.Brighter ini seperti dibawah; 


Dari rajah di atas, dapat dilihat bahawa Sistem Better.Brighter bukan semata-mata satu seminar sahaja tetapi sistem ini menggunapakai konsep 70:20:10 yang bermakna


10% sumber diperuntukkan untuk melaksanakan penerangan di dalam kelas

20% sumber digunakan untuk melaksanakan perbincangan dan bimbingan oleh IM

70% sumber digunakan untuk melaksanakan aktiviti yang dibincang di dalam kelas (10%) dan bersama IM (20%).

Nota: Sumber melingkupi soal tenaga, kewangan dan masa.


Diyakini, konsep 70:20:10  ini merupakan pendekatan yang diperlukan dewasa ini dalam melaksana sesuatu pelan transformasi agar pelaburan yang dibuat dalam melaksanakan sistem ini bagi sesuatu unit bisnes itu benar-benar berbaloi.

Harus diingatkan juga bahawa segala aktiviti di dalam Sistem Better.Brighter ini bukan semata-mata satu ‘Business As Usual’ atau satu ‘Flavour of the Month’ tetapi segala aktiviti yang dilaksanakan itu adalah merupakan satu perkara yang perlu dilaksanakan bagi memastikan kepuasan pelanggan sesuatu unit bisnes dalam TNB itu sendiri.


Tindakan Yang Diperlukan

Bagi memastikan sistem ini mendatangkan hasil yang diingini, perkara-perkara dibawah ini perlu ditekankan;

Para pemimpin unit Bisnes mesti komited untuk memimpin, menyokong dan memantau sendiri segala perlaksanaan aktiviti Sistem Better.Brighter dalam Unit Bisnesnya. Tugas ini sesekali tidak boleh ditugaskan kepada anggota kerja lain.

Setiap anggota kerja Unit Bisnes itu mesti komited untuk mengikuti sistem ini tanpa pengecualian bagi menwujudkan kefahaman yang sama tentang apa yang perlu dilaksanakan.

Aktiviti Sistem Better.Brighter mesti dilakukan sebaik sahaja tamat menghadiri Program Better.Brighter (4 hari 3 malam) dan terus dilaksanakan secara berterusan.

Pengalaman menunjukkan, kegagalan untuk komited kepada tiga perkara di atas bakal menyaksikan kegagalan unit bisnes itu mencapai matlamat yang telah ditetapkan.


Faedah

Antara faedah yang bakal diperolehi hasil dari pengamalan Sistem Better.Brighter ini ialah;

Memahami segala inisiatif TNB dan pertalian antara inisiatif-inisiatif ini dalam bahasa yang mudah.

Penwujudan Pelan Strategik Unit Bisnes yang mudah dan praktikal menerusi penggunaan ‘Business Model Canvas’.

Penwujudan ‘Building Trust and Relationship’ dengan satu kaedah Kenal Diri bernama ‘Stick Person’ dan ‘D.i.S.C.’.

Penwujudan ‘Building Capacity’ dengan satu kaedah yang praktikal bernama  ‘Packaging Expertise’.

Penwujudan ‘Building Performance’ dan ‘Building Growth’ dengan satu kaedah yang praktikal bernama ‘Center of Excellence’.

Pemantauan berterusan terhadap aktiviti Sistem Better.Brighter selepas tamat menghadiri program
Better.Brighter (4 hari 3 malam).

Ringkasnya, faedah yang boleh diperolehi melalui pengamalan sistem Better.Brighter ini ialah seperti yang tertera pada rajah di bawah;Untuk keterangan lanjut atau bagi tujuan perlaksanaan Sistem ini di dalam Unit Bisnes, sila hubungi Mior Azli Mior Md Isa, Pusat Pembangunan Kepimpinan TNB di talian 019-224-5079. 

Tahun Baru 2016


Saya menulis artikel ini sekitar jam 11.50 mlm. Beberapa minit lagi, tahun 2015 akan meninggalkan kita buat selamanya. Dengan izin Tuhan, masa yang berlalu ini tidak akan datang lagi menjenguk kita. Itulah kehidupan.

Tahun 2015 terasa cepat sangat berlalu. Aku rasa faktor ini ialah disebabkan banyak masa aku ditumpukan dalam membangun program BB, membangun para fasiltator baru BB dan tidak ketinggalan memfasilitator program BB ini sendiri.

Boleh aku katakan bahawa tahun 2015 ini banyak masa aku duduk di hotel dari duduk di rumah sendiri. But no complaints. Itu sebenarnya apa yang pernah aku lihat diri aku sendiri bakal lakukan satu hari nanti.

Teringat cerita Bob Proctor kira-kira 20 tahun lalu kepada aku bahawa bukan ramai yang sanggup keluar masuk hotel untuk melaksanakan seminar. Namun, aku rasa aku telah pun melakukannya sepanjang 2015 ini. :)

Sudahnya apa yang aku capai dalam tahun 2015 ini?

Aku terasa macam tidak ada pencapaian yang bermakna. Tapi bila difikirkan kembali, ada beberapa pencapaian yang signikan. Yang terulung bagi aku semestinyalah penwujudan Sistem Better.Brighter itu sendiri. Jika pada awalnya, program ini hanya bersifat seminar bagi menangani masalah mindset terhadap tugas tetapi dalam diam-diam ianya telah dipertingkatkan hingga menjadi satu program transformasi organisasi.

Peningkatan ini sebenarnya bermula semasa aku didedahkan dengan konsep 70-20-10 yang aku perolehi semasa aku melawat MARELCO of Philiphines di pertengahan tahun 2015. Tak sia-sia susah payah semasa disana telah membawa idea untuk peningkatan program ini. Syukur!

Disamping itu pencapaian kedua yang memberangsangkan ialah keupayaan melahirkan beberapa orang fasilitator baru program ini. Aku sebenarnya tidak berapa arif untuk membangunkan mereka ini. Banyak yang ‘Trial and Error’ saja. Tetapi sekali lagi aku beruntung kerana bakal fasilitator program ini amat komited. Aku jangka jika diberi beberapa waktu lagi mereka bakal menjadi fasilitator yang berwibawa. 

Pencapaian ketiga bagi aku ialah bagaimana aku dapat melihat dengan mata kepala aku sendiri bagaimana beberapa unit bisnes yang telah mengikuti program ini telah berjaya melaksanakan transformasi untuk unit bisnes mereka. Ini satu pengalaman yang sangart berharga.

Akhir sekali, aku tahu dan aku yakin apa yang telah dibina ini bukan murah harganya. Senang-senang makan ratus ribu. Hanyanya ramai orang tidak tahu. Aku harap Tuhan akan buka pintu seluas-luasnya untuk aku bawa idea ini ke tengah masyarakat dan organisasi.

Waktu dah melintasi jam 12. Selamat Tahun Baru 2016!


Now these are my wishes. Moga aku dapat pelihara solat aku dengan lebih baik. Moga hubungan aku dengan Tuhan, famili dan sahabat semua makin baik. Aku mohon untuk diri aku, famili dan sahabat aku semua mendapat sejahtera, bahagia, kaya dunia akhirat. Tidak ketinggalan, aku mohon Sistem BB ini mampu assist unit bisnes dalam dan luar TNB berjaya melaksana transformasi. 

Aamiin!