.
Renungan
“If today were the last day of my life, would I want to do what I’m about to do today?”


Friday, January 1, 2016

Program Better.Brighter – Building Trust and Relationship – Bah 3 (Siri 16)


Operasi Diri Seorang Manusia

Selepas kita mengenali bahagian diri seorang manusia itu, berikut mari kita lihat bagaimana ke empat-empat bahgian diri ini bekerjasama atau beroperasi sebagai satu sistem untuk menghasilkan hasil dalam hidup seseorang manusia itu baik untuk satu hasil yang positif atau negatif.

Penting untuk kita mengetahui bagaimana bahagian diri ini bekerjasama atau beroperasi sebagai satu sistem kerana ianya akan mampu membantu kita untuk mengetahui dimanakah di dalam diri kita yang bermasalah lalu menghalang kita mendapat hasil yang positif dalam hidup.
Berdasarkan rajah di atas, anda dapat lihat bahawa sebarang idea yang masuk berjumpa dengan Menteri melalui deria-deria itu tidak positif maupun negatif keadaannya.

Namun bila idea itu hadir bersama Menteri, Menteri anda akan mula memikirkan (menganalisa atau merancang) idea tersebut. Analisa atau perancangan ini kemudiannya akan diserahkan kepada Raja untuk dibuat pilihan/keputusan.

Menteri anda dikatakan berfungsi dengan baik sekiranya bagi sebarang idea yang hadir pada Menteri, Menteri anda sentiasa bertanyakan soalan berikut:  “Adakah idea ini boleh bawa capai hajat saya?”.  Analisa atau Perancangan yang dilaksanakan oleh Menteri anda bergantung kepada cara pandang anda terhadap idea tersebut.

Bercakap mengenai cara pandang ini, adakah kita menyedari cara pandang kita tentang kehidupan ini? Hakikatnya, jika betul cara pandang kita tentang sesuatu perkara itu, maka sudahnya akan betulah analisa atau perancangan kita. Atas sebab itu, prihatinlah dengan cara pandang anda!

Sebelum Raja membuat keputusan sama ada menerima atau menolak idea tersebut, Raja memerlukan bukti-bukti bagi menyokong keputusannya. (Bayangkan operasi dalam satu mesyuarat)

Bukti-bukti ini datang dari 4 sumber utama seperti berikut;

   - Sumber dari idea logik (Menteri)
   - Sumber dari Ilham atau Bisikan Malaikat
   - Sumber dari nafsu atau perasaan (Genie)
   - Sumber dari Bisikan Syaitan

Setiap masa, keempat-empat sumber ini berlumba-lumba untuk mempengaruhi Raja. Sudahnya sumber yang paling kuat akan berjaya mempengaruhi Raja. Selepas Raja membuat keputusan, Menteri akan melaksanakan dua kerja utama seperti berikut;

Merancang dan memaklumkan segala arahan Raja kepada Rakyat untuk mengambil tindakan lalu mengeluarkan Hasil. Rakyat akan hanya mengambil tindakan sesuai dengan keputusan Raja.

Memaklumkan kepada Genie segala arahan Raja. Jika ini dilaksanakan berkali-kali, arahan Raja ini akan diterima oleh Genie.

Satu idea yang disampaikan kepada Genie secara berkali-kali ini akhirnya akan tinggal tetap di dalam Genie. Idea ini dipanggil TABIAT.

Tabiat adalah perkara yang kita lakukan tanpa memerlukan campurtangan Menteri. Contoh tabiat ialah hisap rokok lepas makan, datang lewat, berbelanja besar, tidak tinggal sembahyang, kuat membaca, membawa kereta dan sebagainya.

Dari penerangan ini, boleh disimpulkan bahawa terdapat dua kumpulan utama yang cuba mempengaruhi Raja.  Satu kumpulan cuba membawa kepada kehancuran manakala satu kumpulan lagi cuba membawa kepada kebaikan.

Itu sebab mengapa penting sangat untuk menjaga Raja ini agar tidak dikotori. Jika ianya kotor, sudah pasti ianya tidak mampu memimpin diri ke arah kebaikan dan Raja mudah sangat dipengaruhi oleh kuasa-kuasa yang mahu membawa negeri (diri) kepada kehancuran.

Bagaimanakah caranya untuk memelihara Raja agar tidak dikotori? Mudah sahaja. Turuti Perintah Tuhan dan cara yang ditunjukkan oleh pesuruhNya 24/7! Fikirkan …
Ringkasan dari rajah di atas ialah …

Fikiran + Perasaan + Pilihan/Keputusan + Tindakan menghasilkan Hasil dalam kehidupan. Manakala William James, seorang pemikir barat telah mendefinasikan sikap sebagai gabungan fikiran, perasaan, pilihan/keputusan dan tindakan.

Sebagai contoh, apakah sikap anda terhadap kerja anda sebenarnya bermakna apakah fikir anda terhadap kerja anda, apakah rasa anda terhadap kerja anda, apakah keputusan anda terhadap kerja anda dan apakah tindakan anda terhadap kerja anda.

Dari kenyataan di atas membuktikan Hasil bersamaan dengan Sikap. Dalam kata lain, jika anda mahu Hasil yang baik maka Sikap anda terlebih dulu perlu baik.


Cerita mudah tetapi ramai yang tidak mengetahuinya!

No comments:

Post a Comment