.
Renungan
“If today were the last day of my life, would I want to do what I’m about to do today?”


Sunday, January 3, 2016

Program Better.Brighter – Building Trust and Relationship – Bah 6 (Siri 19)


Perbezaan antara tingkahlaku D.i.S.C. ini dinyatakan di dalam rajah di bawah;
Ciri-ciri bagi setiap tingkahlaku ini ialah seperti rajah-rajah yang tertera di bawah;Seterusnya bila kita selidiki empat jenis tingkahlaku ini dengan lebih mendalam, dapat kita lihat satu kesamaan antara jenis-jenis tingkah laku ini seperti yang digambarkan dalam rajah di bawah ini,
Sebagai contoh, dari rajah di atas, seseorang yang mempunyai tingkah laku ‘Dominance’ yang tinggi di dapati mempunyai tingkah laku yang sama dengan seseorang yang mempunyai tingkah laku ‘Steadiness’ yang rendah.

Kadangkala, usaha untuk mengetahui tingkah laku seseorang itu tidak dapat dilaksanakan kerana kita tdak mempunyai lapuran ‘D.i.S..C. beliau. Untuk itu, kita juga sebenarnya boleh mengagak tingkahlakunya berdasarkan pemerhatian kita kepada tingkahlakunya. Dibawah disenaraikan pula, tingkahlaku yang boleh kita perhatikan pada setiap jenis tingkah laku;


No comments:

Post a Comment