.
Renungan
“If today were the last day of my life, would I want to do what I’m about to do today?”


Sunday, January 3, 2016

Program Better.Brighter – Building Trust and Relationship – Bah 8 (Siri 21)


Kesimpulan ‘Building Trust and Relationship’

Bagi  ‘Building Trust and Relationship’, program Better.Brighter telah mengesyorkan ianya perlu bermula dengan kenal diri. Dan bagi tujuan untuk kenal diri, dua alat utama telah digunakan iaitu Stick Person dan  Analisa Profail Diri D.i.S.C. Melalui kedua-dua alat ini, dapat kita lihat bahawa setiap manusia itu sama binannya, mempunyai potensi yang besar dan unik dari segi tingkahlakunya.

Berteraskan kepada kefahaman ini, maka mudah untuk kita mulai hormati (respect) setiap manusia itu tidak kira apa juga latarbelakangnya. Ini semestinya langkah pertama untuk membina hubungan yang baik antara satu sama lain dan seterusnya menwujudkan saling mempercayai antara satu sama lain. (Building Trust and Relationship)

Rumusan kepada  ‘Building Trust and Relationship’ ialah seperti rajah dibawah;
Berdasarkan rajah di atas, satu amalan yang sangat dianjurkan agar hasrat dalam rajah di atas terbina ialah salam semut. Mari mulai sekarang, semasa kita ber ‘salam semut’ dengan seseorang itu, mari kita ‘salam’ fikirannya, perasaannya, pilihannya dan tindakannya walaupun ianya berbeza dengan kita kerana kita sedar latarbelakang kita berbeza.

Dengan izin Tuhan, ini bakal menimbulkan semangat ‘Building Trust and Relationship’!

No comments:

Post a Comment