.
Renungan
“If today were the last day of my life, would I want to do what I’m about to do today?”


Sunday, November 20, 2016

Sistem Intervensi Laluan Kepimpinan (SILK) – Mengapa Unit Bisnes Perlukannya? Part 2


Tahap 1 – Sessi Temubual bersama Pengurusan Unit Bisnes


Seperti yang sedia maklum, tujuan utama seorang Ketua Unit Bisnes ialah untuk menghasilkan ‘business results’ yang mampu memberi nilai menerusi produk atau perkhidmatan yangt ditawarkan kepada pelanggan Unit Bisnes tersebut. ‘business results’ ini dicapai melalui sejauh mana baiknya pengelolaan ‘hardware’ (seperti perkakasan Unit Bisnes) dan ‘software’ (seperti sistem dan proses Unit Bisnes) Unit Bisnes itu dilaksanakan.

Sejauh mana baiknya pengelolaan ‘hardware’ dan ‘software’ Unit Bisnes yang dilaksanakan oleh anggota kerja Unit Bisnes tersebut semestinya bergantung kepada keberkesanan Ketua Unit Bisnes tersebut mengelola ‘humanware’ (fikiran, perasaan, pilihan - mindset anggota kerja) Unit Bisnes tersebut.

Ringkasnya, nilai dan ‘business results’ akan tercapai bilamana ‘humanware’ ditangani dengan baik oleh Ketua Unit Bisnes tersebut. Itulah sebabnya pada tahap ini, sessi temubual dengan Ketua Unit Bisnes ialah bagi;

a) Mengenalpasti  nilai dan ‘business results’ Unit Bisnes yang mahu dicapai. Pencapaian ini diukur berdasarkan pencapaian ‘business results’ (KPI) – Pengukuran Prestasi Kirkpatrick Level 4

b) Mengenalpasti cabaran Unit Bisnes mencapai nilai dan ‘business results’ yang bersangkutan dengan mindset anggota kerja. Perubahan mindset ini diukur berdasarkan perubahan tingkahlaku (behaviour) anggota kerja - Pengukuran Prestasi Kirkpatrick Level 3

c) Memberi penerangan mengenai Sistem Intervensi Laluan Kepimpinan (SILK) sebagai intervensi menangani mindset anggota kerja kerana difahami bahawa mindset anggota kerja mempunyai pengaruh kuat dalam menghasilkan nilai dan ‘business results’ Unit Bisnes.

d) Mengenalpasti ‘support system’ seperti anggota kerja yang bertanggungjawab khusus untuk memantau perlaksanaan SILK dalam Unit Bisnes.

Ouput dari sessi temubual ini ialah mengenalpasti senarai nilai, ‘business results’, cabaran dari segi mindset anggota kerja Unit Bisnes dan ‘support system’ perlaksanaan SILK. Disamping itu juga ialah untuk mendapat komitmen dari Ketua Unit Bisnes agar sudi terlibat membimbing, memantau dan menyokong perlaksanaan setiap tahap Sistem Intervensi Laluan Kepimpinan (SILK) di dalam Unit Bisnes mereka.

Diharap sessi temubual bersama Ketua Unit Bisnes ini akan membuka mata ketua Unit bisnes untuk melihat segala intervensi yang terkandung di dalam SILK ini sebagai jalan untuk membantu usaha beliau untuk mencapai nilai dan ‘business results’ Unit Bisnes beliau dan bukan semata-mata hanya untuk melaksana satu program sahaja. Ini diharapkan akan menimbulkan komitmen beliau untuk membimbing, memantau dan menyokong perlaksanaan SILK di dalam Unit Bisnes.

No comments:

Post a Comment