.
Renungan
“If today were the last day of my life, would I want to do what I’m about to do today?”


Sunday, November 20, 2016

Sistem Intervensi Laluan Kepimpinan (SILK) – Mengapa Unit Bisnes Perlukannya? Part 5


Tahap 4 – ‘Coaching’ Perlaksanaan SILK


Disedari bahawa selalu timbul kemushkilan untuk bagaimana mempraktikkan ilmu yang diperolehi dari Intervensi  SILK di dalam tugas. Lain orang lain masalahnya. Maka atas sebab itulah, ‘coaching’ ini perlu dibuat sesuai dengan tuntutan dan keperluan sesuatu Unit Bisnes itu. 

‘Coaching’ ini dilakukan bagi membantu setiap lapisan anggota kerja dalam Unit Bisnes itu menangani cabaran melaksana segala tuntutan Tahap 2, 3, 5, 6 dan 7  dalam usaha membina mindset anggota kerja yang lebih positif bagi memudahkan penghasilan ‘business results’ yang telah ditetapkan pada Tahap 1. 


Sessi ini bukan merupakan satu sessi audit tetapi lebih kepada sessi yang berbentuk santai bagi sama-sama mencari jalan penyelesaian terhadap kerumitan yang timbul.

Sessi ini perlu dilaksanakan secara berulang kali dan pada masa-masa yang dipersetujui disepanjang perlaksanaan SILK. Kadar waktu perlaksanaan ini juga bergantung kepada keperluan sesuatu Unit Bisnes ketika itu.

No comments:

Post a Comment