.
Renungan
“If today were the last day of my life, would I want to do what I’m about to do today?”


Saturday, July 1, 2017

No Ordinary Disruption


Ketika ini saya sedang membaca sebuah buku bertajuk 'No Ordinary Disruption ' tulisan beberapa direktor dari McKinsey and Company. Sangat menarik kandungan buku bila membicarakan tentang beberapa perkara yang bakal menggugat (disrupt) trend masa depan terutamanya dari segi ekonomi. Sangat penting maklumat ini diketahui sekiranya kita ingin menyediakan business model perniagaan kita. Kandungan video di bawah ini membicarakan sinopsis kandungan buku ini ...


No comments:

Post a Comment