.
Renungan
“If today were the last day of my life, would I want to do what I’m about to do today?”


Sunday, September 17, 2017

Pengurusan Perubahan menurut McKinsey


Banyak pandangan tentang pengurusan perubahan telah diutarakan oleh berbagai pihak. Namun, saya suka dengan cara pandang McKinsey dalam video ini. 

Banyak idea yang diutarakan oleh McKinsey ini sejajar dengan apa yang sedang saya usahakan dalam Intervensi Pembangunan Organisasi (IPO) itu. 

So, IPO itu tidak lari dari apa kata konsultan bertaraf dunia ini. Syukur!Kehidupan Sederhana


Saya suka dengan cara fikir wanita dalam video ini dalam menjalani kehidupannya. Jelas kepada saya bahawa beliau cuba untuk menjauhi hidupnya dari hutang. Hasilnya? Saya dapat rasakan hidup beliau lebih tenang dan gembira.

Seperkara lagi, walaupun manusia sekarang hebat dengan kemajuan teknologinya, dalam diam wujud sekelompok manusia yang saya lihat jumlahnya kian ramai mahukan kehidupan yang ringkas, lebih mementingkan nilai kehidupan dan lebih dekat dengan alam.

Saya rasa bagi kelompok manusia begini, mereka telah melihat bagaimana ramai manusia lain melalui kehidupan 'rat race' bagi mengejar sesuap rezeki amat-amat tidak menarik kepada mereka. Sudahnya mereka membuat keputusan untuk mencari alternatif kepada kehidupan 'rat race' itu.

Saya salute mereka! Penjelajahan ke Angkasa Lepas


Satu masa dulu, penjelajahan ke angkasa lepas begitu menjadi pemerhatian manusia sejagat. Namun, ada satu tempoh waktu penjelajahan ini menjadi senyap seketika. 

Apa yang menarik, akhir-akhir ini penjelajahan ini menjadi begitu sangat aktif. Ada yang telah memikirkan bagaimana untuk mencari punca tenaga, mencari punca bahan mentah dan yang lebih hebat lagi memikirkan untuk membina koloni manusia di luar bumi ini. 

Mungkin penjelajahan ini semakin aktif di waktu ini kesan daripada keadaan bumi ini semakin sesak dengan manusia dan mungkin juga ianya disumbangkan oleh kemajuan teknologi yang menyaksikan kos penjelajahan ini merudum jatuh. 

Renungi apa maksud video ini kepada diri. Moga bermenafaat ....Disruption


Video berikut memberi selayang pandang maksud disruption dalam kehidupan kita ...
Adakah kita besedia menghadapi disruption dalam industri yang kita ceburi. Moga video di atas mampu memberi kesan kepada kita agar serious dengan fenomena ini. 


I City - Bandar Pintar?


Saya tertarik dengan pembangunan I City yang sedang dibangunkan tidak jauh dari rumah saya. Apa yang menarik ialah kerana saya sedang mengkaji maksud bandar pintar dan kesannya kepada kehidupan manusia

Saya ingin sekali melihat satu contoh bandar pintar. Mungkin I City boleh menjadi contoh baik apa maksud satu bandar pintar bagi membina pembangunan manusia secara lestari (sustainable) ...

Renungi video berikut.Konsultansi Intervensi Pembangunan Organisasi (IPO) Bah 5 of 5


Check

Bagi menyemak (check) pencapaian dan mengenalpasti jurang (gap) antara perancangan (plan) dan perlaksanaan (do), disyorkan unit bisnes menganjurkan sessi ‘retreat’ unit bisnes bagi membincangkan perkara ini. Sessi ‘retreat’ ini akan membincang kemajuan BMC, Borang 5W + 1H dan Borang Perbualan Prestasi secara spesifik.

Dalam ‘retreat’ ini juga, pemimpin Unit Bisnes perlu memutuskan apakah tindakan selanjutnya (action) bagi memastikan anggota kerja Unit Bisnes dalam landasan yang betul bagi mencapai matlamat/KPI peribadi mahupun berpasukan pada kualiti dan masa yang diperuntukkan.

Disamping mengadakan ‘retreat’ Unit Bisnes, juga akan diadakan konsultansi IPO yang akan dilaksanakan oleh para konsultan IPO terhadap pencapaian BMC Unit Bisnes, Borang 5W + 1H dan Borang Perbualan Prestasi secara spesifik. Para konsultan IPO akan memberi khidmat nasihat bagaimana untuk menambahbaik segala usaha-usaha yang berkaitan.

Bagi menimbulkan kesedaran dikalangan anggota kerja kepentingan usaha mereka ini, para konsultan IPO akan menggunakan satu ‘coaching’ kepada anggota kerja ini berdasarkan kepada borang dibawah;

Action

Hasil daripada ‘retreat’ Unit Bisnes dan sessi konsultansi IPO, segala tindakan selanjutnya yang dikenalpasti perlu direkodkan ke dalam ‘Sistem People Matter’ dan susulan berterusan oleh pemimpin Unit Bisnes terhadap apa yang telah direkodkan itu perlu dilaksanakan.


Pelapuran Konsultansi IPO

Selepas satu tahun kewangan atau satu jangkamasa yang dipersetujui dalam melaksanakan IPO ini, pihak konsultan IPO akan membantu Unit Bisnes untuk mengeluarkan satu lapuran berdasarkan pendekatan S.C.I.P.A.B. bagi melapurkan pencapaian Unit Bisnes. Lapuran ini sangat penting bagi merekodkan segala pelajaran yang dipelajari sepanjang tempoh perlaksanaan IPO tersebut. Ianya juga boleh digunakan sebagai testimoni Unit Bisnes bagi meningkatkan reputasi Unit Bisnes tersebut.

Nota: Kaedah pendekatan perlaksanaan IPO di atas mengambilkira penggunaan Intervensi BMC dan salah satu atau gabungan Intervensi Better Brighter/ 7 Habits/Let’s Talk, namun seperti yang dinyatakan sebelum ini, perlaksanaan IPO ini juga boleh dilaksanakan dengan menggunapakai setiap intervensi ini secara individu atau gabungan modul tertentu sesuai dengan keperluan Unit Bisnes itu.
    

Kelebihan Konsultansi IPO

1) Kemampuan mengubah mindset anggota kerja dari sekadar cara fikir operasi (operational mindset) kepada cara fikir bisnes (business mindset) dengan menekankan kepada kecemerlangan kompetensi teknikal dan fokus pelanggan. Ini terutamanya penting bagi menangani kecelaruan mindset anggota kerja unit bisnes di waktu ini.

 2) Kemampuan mencipta nilai (value creation) produk / perkhidmatan yang ditawarkan kepada pelanggan yang diukur berdasarkan ‘business results’ atau KPI yang dikehendaki oleh pelanggan secara terancang, berterusan dan secara bekerjasama oleh anggota kerja unit bisnes.

3) Kemampuan membangunkan kompetensi anggota kerja yang relevan (stay relevant) dengan keperluan masa kini secara terancang dan berterusan. Ini semestinya mencipta nilai (value creation) dan kemampuan bersaing di pasaran.

4) Pembangunan anggota kerja secara menyeluruh iaitu yang menyentuh pembangunan dari segi Intelektual, emosional, spiritual dan fizikal.

5) Pembinaan Empat ‘Thrust’ utama TNB (Building Trust & Relationships, Building Capacity, Building Performance and Building Growth) secara terancang dan berterusan dalam unit bisnes bagi membantu TNB mencapai segala aspirasi yang ditetapkan.

6) Mewujudkan sistem permantauan yang sistematik bagi memastikan kelangsungan kecemerlangan berterusan dan sentiasa ada penambahbaikan (Improvise) berdasarkan perubahan-perubahan semasa syarikat.

Konsultansi Intervensi Pembangunan Organisasi (IPO) Bah 4 of 5


DO

Tahap ini dimulakan dengan berkongsi kaedah pembinaan Business Model Unit Bisnes melalui modul Business Model Canvas. Melalui modul ini, pemimpin dan anggota kerja Unit Bisnes mampu mengenalpasti dan merangka tentang Produk/Perkhidmatan, Pelanggan, Nilai Yang Dicadangkan (Value Proposition) menerusi Produk/Perkhidmatan dan Kaedah pembinaan Nilai Yang Dicadangkan dengan jelas dan mengetahui kaedah perlaksanaan kesemua perkara dengan cara yang praktikal dan berterusan.

Bagi memastikan perancangan dan perlaksanaan Business Model Unit Bisnes ini benar-benar berkesan, beberapa siri konsultansi Business Model akan dilaksanakan. Kekerapan konsultansi ini bergantung kepada keperluan sesuatu Unit Bisnes tersebut.

Disedari bahawa bagi melaksana apa yang telah dirancang di dalam Business Model Unit Bisnes itu, sikap dan kerjasama antara anggota kerja Unit Bisnes itu sangat penting bagi menjayakan usaha ini. Disedari juga bahawa satu siri tindakan khusus perlu dilaksanakan.

Usaha mempertingkatkan sikap dan kerjasama anggota kerja ini terbahagi kepada tiga bahagian utama seperti berikut;

1) Bagi menangani isu mindset - Intervensi Better.Brighter
2) Bagi menangani isu tabiat - Intervensi 7 Habits of Highly Effective People
3) Bagi menangani isu komunikasi - Intervensi Let’s Talk

Pemimpin Unit Bisnes boleh memilih untuk melaksana sebahagian atau seluruh intervensi yang dinyatakan di atas sesuai dengan cabaran yang dihadapi oleh anggota kerja Unit Bisnes.

Kesemua matlamat dan inisiatif yang dirancang dalam melaksana ketiga-tiga intervensi isu sikap dan kerjasama ini adalah berpandukan kepada matlamat dan inisiatif yang wujud dalam perancangan Business Model Unit Bisnes. Ini dibuat bagi memastikan penjajaran (alignment) perlaksanaan IPO secara keseluruhannya.

Sebelum memulakan Intervensi isu sikap dan kerjasama ini, satu perbincangan dengan pemimpin Unit Bisnes dibuat bagi mengenalpasti perkara-perkara berikut;

1) Kekuatan dan Kelemahan tentang Sikap dan Kerjasama. 
2) Risiko atau ancaman akibat Kekuatan dan Kelemahan tentang Sikap & Kerjasama.
3) Matlamat Unit Bisnes atau Key Performance Indicator (KPI) yang mahu dicapai (Dari BMC)

Berdasarkan kepada maklumat ini, pemimpin Unit Bisnes perlu memilih untuk melaksana sebahagian atau keseluruhan Intervensi Better.Brighter/7 Habits/Let’s Talk dengan nasihat daripada konsultan IPO.

Segala maklumat ini dipaparkan di dalam alat SWOT seperti di bawah bagi memetakan apa yang dibincangkan.Berdasarkan daripada maklumat ini, satu konsultansi mengenai perancangan perlaksanaan sebahagian atau keseluruhan Intervensi Better.Brighter/7 Habits/Let’s Talk bagi menangani cabaran isu sikap dan kerjasama.

Dua borang khusus Intervensi Better.Brighter/7 Habits/Let’s Talk bagi mencapai matlamat individu (Borang Perbualan Prestasi) dan matlamat berpasukan (Borang 5W + 1 H) digunakan. Ianya ialah seperti berikut;.


Borang Perbualan Prestasi: Landasan Perancangan dan Perlaksanaan Matlamat atau KPI Peribadi


Borang 5W + 1H: Landasan Perancangan dan Perlaksanaan Matlamat atau KPI Kumpulan


Ketiga-tiga Intervensi Better.Brighter/7 Habits/Let’s Talk ini menggunakan dua borang yang sama ini agar tidak berlaku kecelaruan semasa melaksanakan matlamat/KPI individu dan berpasukan bilamana para anggota kerja telah melalui dua atau tiga intervensi ini.

Dalam sessi konsultansi ini juga, pemimpin Unit Bisnes akan ditunjukkan bagaimana Intervensi Better.Brighter/7 Habits/Let’s Talk ini bertepatan dengan kaedah 70 : 20 : 10 (70% sumber difokuskan untuk melaksana idea dalam seminar terhadap tugas, 20% sumber difokuskan untuk melaksanakan ‘coaching’ terhadap pengamalan ilmu dalam seminar terhadap tugas dan 10% sumber difokuskan untuk mendapatkan ilmu dalam seminar) dan konsep memimpin FED (Future + Engage + Deliver).

Persetujuan dan komitmen pemimpin Unit Bisnes tersebut sangat diperlukan bagi memastikan segala susulan Intervensi Better.Brighter/7 Habits/Let’s Talk ini terlaksana bagi mencapai matlamat Unit Bisnes. Pengalaman menunjukkan bahawa kegagalan pemimpin Unit Bisnes memberi komitmen terhadap usaha ini bakal menyaksikan Intervensi Better.Brighter/7 Habits/Let’s Talk ini menemui kegagalan.

Berikutnya, berbekalkan dari idea-idea Intervensi Better.Brighter/7 Habits/Let’s Talk yang dihadiri, para anggota kerja diminta untuk melaksana matlamat atau KPI peribadi dan matlamat atau KPI berpasukan berdasarkan Borang Perbualan Prestasi dan Borang 5W + 1H di atas.

Semestinya usaha ini perlu sejajar dengan perancangan Business Model Unit Bisnes yang telah dirangka sebelum ini dan juga ini memang termasuk dalam kerja hakiki mereka dan bukan satu usaha tambahan kepada kerja hakiki mereka.

Maklumat dari kedua-dua borang ini pula semestinya direkodkan ke dalam ‘Sistem People Matter’ iaitu sistem online yang digunapakai oleh anggota kerja TNB bagi merekod Pembangunan Kompetensi, KPI dan inisiatif bagi mencapai KPI peribadi mahupun berpasukan.
Pemimpin Unit Bisnes perlu memantau perlaksanaan setiap matlamat/KPI peribadi dan berpasukan ini secara berkala dengan menggunapakai idea-idea dalam Intervensi Better.Brighter/7 Habits/Let’s Talk yang telah dihadiri serta melihat usaha memimpin ini dari kacamata 70:20:10 dan FED.

Perkara yang dinyatakan di atas boleh dirumuskan seperti rajah di bawah;
(Bersambung pada Bah 5)

Konsultansi Intervensi Pembangunan Organisasi (IPO) Bah 3 of 5


PLAN

Tahap ini dimulakan dengan mengadakan perbincangan bagi mengenalpasti perkara-perkara berikut;

1) Kekuatan dan Kelemahan anggota kerja yang dipimpin.
2) Risiko atau ancaman akibat Kekuatan dan Kelemahan anggota kerja.
3) Matlamat Unit Bisnes atau Key Performance Indicator (KPI) yang mahu dicapai
4) Perancangan Strategik yang telah dirangka bagi mencapai matlamat Unit Bisnes.

Segala maklumat ini dipaparkan di dalam alat SWOT seperti di bawah bagi memetakan apa yang dibincangkan.
Berdasarkan daripada maklumat ini, satu konsultansi mengenai perancangan IPO akan diberikan kepada pemimpin Unit Bisnes tersebut untuk memperkukuhkan lagi pendekatan bagi mengembeling sumber manusia yang ada bagi mencapai matlamat Unit Bisnes tersebut berdasarkan kepada empat modul yang terkandung di dalam IPO itu sendiri. 

Dalam sessi perbincangan ini juga, pemimpin Unit Bisnes akan ditunjukkan bagaimana IPO ini bertepatan dengan kaedah 70 : 20 : 10 (70% sumber difokuskan untuk melaksana idea dalam seminar terhadap tugas, 20% sumber difokuskan untuk melaksanakan ‘coaching’ terhadap pengamalan ilmu dalam seminar terhadap tugas dan 10% sumber difokuskan untuk mendapatkan ilmu dalam seminar) dan konsep memimpin FED (Future + Engage + Deliver).

Persetujuan dan komitmen pemimpin Unit Bisnes tersebut sangat diperlukan bagi memastikan segala intervensi dan susulan Konsultansi IPO ini terlaksana bagi mencapai matlamat Unit Bisnes. Pengalaman menunjukkan bahawa kegagalan pemimpin Unit Bisnes memberi komitmen terhadap usaha ini bakal menyaksikan usaha Konsultansi IPO ini menemui kegagalan.

(Bersambung pada Bah 4)

Konsultansi Intervensi Pembangunan Organisasi (IPO) Bah 2 of 5


Penerangan Konsep Konsultansi IPO

Sebagai permulaan, satu alat pengurusan bernama Business Model Canvas (BMC) digunakan bagi mengenalpasti produk atau perkhidmatan yang ditawarkan, pelanggan yang memerlukan produk atau perkhidmatan tersebut, nilai yang dimahukan oleh pelanggan menerusi produk atau perkhidmatan tersebut dan kaedah untuk mengembeling segala sumber yang ada bagi membina dan menyampaikan nilai tersebut menerusi produk/perkhidmatan kepada pelanggan mereka.
(0) - Produk atau Perkhidmatan yang ditawarkan.
(1) - Pelanggan yang memerlukan Produk atau Perkhidmatan tersebut.
(2) - Nilai yang dimahukan oleh Pelanggan menerusi Produk atau Perkhidmatan tersebut.
(3 – 9) - Kaedah untuk mengembeling segala sumber yang ada bagi membina dan menyampaikan nilai tersebut kepada pelanggan mereka.
Namun, apabila melaksana apa yang terkandung dalam BMC, selalu timbul masalah sikap dan kerjasama antara anggota kerja. Bagi membantu menangani isu sikap dan kerjasama dalam melaksanakan Business Model Canvas Unit Bisnes, disyor untuk melaksanakan tiga intervensi khusus berikut;
Bagaimana melaksanakan konsep Konsultansi IPO ini di dalam sesuatu Unit Bisnes itu?
Perlaksanaan konsep Konsultansi IPO ini dibuat dengan menggunakan pendekatan PLAN – DO – CHECK – ACTION (PDCA). Berikut diterangkan secara terperinci perlaksanaan Konsultansi IPO dengan menggunapakai pendekatan PDCA.


Perlaksanaan Konsultansi IPO menerusi pendekatan PDCA

Dalam melaksana IPO ini, ianya berpandukan kepada idea-idea yang terkandung di dalam empat modul asas seperti di bawah.
Nota: Konsultansi IPO ini akan dibuat mengikut keperluan sesuatu Unit Bisnes tersebut. Namun sebagai satu syor awal, disarankan sesuatu Unit Bisnes itu melaksanakan IPO seperti yang dinyatakan di bawah ini. Syor ini adalah hasil daripada pemerhatian dan pengalaman perlaksanaan IPO sebelum ini.

Rangkakerja syor perlaksanaan Konsultansi IPO ini ialah seperti rajah di bawah. Berikut akan di terangkan dengan terperinci bagaimana konsultansi IPO ini dilaksanakan berdasarkan rangkakerja ini
(Bersambung pada Bah 3)

Konsultansi Intervensi Pembangunan Organisasi (IPO) Bah 1 of 5
Situasi

Banyak Unit Bisnes baru ditubuhkan dengan dianggotai oleh anggota kerja yang datang dari pelbagai tempat berlainan hasil daripada penstrukturan organisasi di bawah inisiatif Value Unlocking Program (VUP).

Semestinya Unit Bisnes baru ini telah diamanah untuk mencapai matlamat yang ditentukan bagi mencapai hasrat yang terkandung di dalam Reimagining TNB. Mereka juga perlu mencapai matlamat tersebut dengan kadar segera bagi memastikan Unit Bisnes itu kekal relevan dalam keadaan pasaran yang sentiasa berubah.


Kerumitan

Namun, satu kerumitan yang sangat jelas ialah keupayaan anggota kerja dalam Unit Bisnes baru itu   untuk sama-sama mengembeling tenaga mereka agar mampu bekerjasama bagi mencapai matlamat     Unit Bisnes mereka dengan kadar segera.

Kerumitan ini makin kritikal memandangkan latarbelakang mereka yang berbeza serta tiada pengalaman bertugas dalam suasana bisnes.


Impak

Sekiranya kerumitan ini tidak ditangani, ianya akan menyebabkan Unit Bisnes itu gagal mencapai matlamat yang telah ditetapkan.

Bayangkan jika ini berlaku pada sebahagian besar Unit-Unit Bisnes baru, ianya semestinya akan mengekang pencapaian matlamat yang terkandung dalam strategi TNB seperti Reimagining TNB.


Syor

Bagi menangani cabaran ini, secara asasnya, Unit Bisnes ini perlu mengenalpasti terlebih dahulu perkara-perkara berikut;

- Produk atau Perkhidmatan yang ditawarkan.
- Pelanggan yang memerlukan Produk atau Perkhidmatan tersebut.
- Nilai yang dimahukan oleh Pelanggan menerusi Produk atau Perkhidmatan tersebut.
- Kaedah untuk mengembeling segala sumber yang ada bagi membina dan menyampaikan Nilai tersebut kepada pelanggan mereka.

Sekadar merancang empat perkara di atas tidak menjanjikan hasil tercapai kerana usaha juga perlu dibuat bagi menangani isu sikap dan kerjasama anggota kerja Unit Bisnes berkenaan agar rela untuk melaksana apa yang telah dirancangkan.

Konsultansi IPO mampu membantu merancang dan melaksana perkara ini. Berikut diterangkan mengenai Konsultansi IPO.

(Bersambung pada Bah 2)