.
Renungan
“If today were the last day of my life, would I want to do what I’m about to do today?”


Sunday, September 17, 2017

Konsultansi Intervensi Pembangunan Organisasi (IPO) Bah 3 of 5


PLAN

Tahap ini dimulakan dengan mengadakan perbincangan bagi mengenalpasti perkara-perkara berikut;

1) Kekuatan dan Kelemahan anggota kerja yang dipimpin.
2) Risiko atau ancaman akibat Kekuatan dan Kelemahan anggota kerja.
3) Matlamat Unit Bisnes atau Key Performance Indicator (KPI) yang mahu dicapai
4) Perancangan Strategik yang telah dirangka bagi mencapai matlamat Unit Bisnes.

Segala maklumat ini dipaparkan di dalam alat SWOT seperti di bawah bagi memetakan apa yang dibincangkan.
Berdasarkan daripada maklumat ini, satu konsultansi mengenai perancangan IPO akan diberikan kepada pemimpin Unit Bisnes tersebut untuk memperkukuhkan lagi pendekatan bagi mengembeling sumber manusia yang ada bagi mencapai matlamat Unit Bisnes tersebut berdasarkan kepada empat modul yang terkandung di dalam IPO itu sendiri. 

Dalam sessi perbincangan ini juga, pemimpin Unit Bisnes akan ditunjukkan bagaimana IPO ini bertepatan dengan kaedah 70 : 20 : 10 (70% sumber difokuskan untuk melaksana idea dalam seminar terhadap tugas, 20% sumber difokuskan untuk melaksanakan ‘coaching’ terhadap pengamalan ilmu dalam seminar terhadap tugas dan 10% sumber difokuskan untuk mendapatkan ilmu dalam seminar) dan konsep memimpin FED (Future + Engage + Deliver).

Persetujuan dan komitmen pemimpin Unit Bisnes tersebut sangat diperlukan bagi memastikan segala intervensi dan susulan Konsultansi IPO ini terlaksana bagi mencapai matlamat Unit Bisnes. Pengalaman menunjukkan bahawa kegagalan pemimpin Unit Bisnes memberi komitmen terhadap usaha ini bakal menyaksikan usaha Konsultansi IPO ini menemui kegagalan.

(Bersambung pada Bah 4)

No comments:

Post a Comment