.
Renungan
“If today were the last day of my life, would I want to do what I’m about to do today?”


Sunday, September 17, 2017

Konsultansi Intervensi Pembangunan Organisasi (IPO) Bah 2 of 5


Penerangan Konsep Konsultansi IPO

Sebagai permulaan, satu alat pengurusan bernama Business Model Canvas (BMC) digunakan bagi mengenalpasti produk atau perkhidmatan yang ditawarkan, pelanggan yang memerlukan produk atau perkhidmatan tersebut, nilai yang dimahukan oleh pelanggan menerusi produk atau perkhidmatan tersebut dan kaedah untuk mengembeling segala sumber yang ada bagi membina dan menyampaikan nilai tersebut menerusi produk/perkhidmatan kepada pelanggan mereka.
(0) - Produk atau Perkhidmatan yang ditawarkan.
(1) - Pelanggan yang memerlukan Produk atau Perkhidmatan tersebut.
(2) - Nilai yang dimahukan oleh Pelanggan menerusi Produk atau Perkhidmatan tersebut.
(3 – 9) - Kaedah untuk mengembeling segala sumber yang ada bagi membina dan menyampaikan nilai tersebut kepada pelanggan mereka.
Namun, apabila melaksana apa yang terkandung dalam BMC, selalu timbul masalah sikap dan kerjasama antara anggota kerja. Bagi membantu menangani isu sikap dan kerjasama dalam melaksanakan Business Model Canvas Unit Bisnes, disyor untuk melaksanakan tiga intervensi khusus berikut;
Bagaimana melaksanakan konsep Konsultansi IPO ini di dalam sesuatu Unit Bisnes itu?
Perlaksanaan konsep Konsultansi IPO ini dibuat dengan menggunakan pendekatan PLAN – DO – CHECK – ACTION (PDCA). Berikut diterangkan secara terperinci perlaksanaan Konsultansi IPO dengan menggunapakai pendekatan PDCA.


Perlaksanaan Konsultansi IPO menerusi pendekatan PDCA

Dalam melaksana IPO ini, ianya berpandukan kepada idea-idea yang terkandung di dalam empat modul asas seperti di bawah.
Nota: Konsultansi IPO ini akan dibuat mengikut keperluan sesuatu Unit Bisnes tersebut. Namun sebagai satu syor awal, disarankan sesuatu Unit Bisnes itu melaksanakan IPO seperti yang dinyatakan di bawah ini. Syor ini adalah hasil daripada pemerhatian dan pengalaman perlaksanaan IPO sebelum ini.

Rangkakerja syor perlaksanaan Konsultansi IPO ini ialah seperti rajah di bawah. Berikut akan di terangkan dengan terperinci bagaimana konsultansi IPO ini dilaksanakan berdasarkan rangkakerja ini
(Bersambung pada Bah 3)

No comments:

Post a Comment