.
Renungan
“If today were the last day of my life, would I want to do what I’m about to do today?”


Sunday, October 29, 2017

Pengenalan kepada Blue Ocean Strategy


Ramai yang mendapat faedah daripada Blue Ocean Strategy terutamanya mereka yang telah berjaya menggugat (disrupt) industri yang diceburi mereka. Sebagai satu ulangan mari sama-sama kita perhatikan semula asas Blue Ocean Strategy ini ...


No comments:

Post a Comment