.
Renungan
“If today were the last day of my life, would I want to do what I’m about to do today?”


Sunday, February 11, 2018

Intervensi Pembangunan Organisasi (IPO) - Versi 2018


Kehendak pelanggan yang selalu berubah dan kian mendesak menyebabkan sebarang organisasi perlu menyesuaikan organisasi mereka dengan keadaan ini dengan kadar segera agar organisasi tersebut kekal relevan di mata pelanggan mereka.

Namun, satu kerumitan yang sangat jelas ialah keupayaan anggota kerja dalam organisasi itu untuk mengembeling tenaga mereka agar mampu menangani suasana ini dengan penuh efektif dan dengan kadar segera.

Sekiranya kerumitan ini tidak ditangani, ianya akan menyebabkan organisasi tersebut gagal memenuhi kehendak pelanggannya lalu menyebabkan mereka tidak relevan lagi di mata pelanggannya.

Salah satu sebab utama yang menimbulkan kerumitan ini ialah keadaan Mindset anggota kerja itu terhadap tugas.

Perlu diusahakan agar menganjakkan mindset anggota kerja daripada semata-mata Mindset Makan Gaji kepada Mindset Intrapreneur bagi mengeluarkan Hasil seperti tertera dalam rajah di dibawah.


Dengan terbinanya Hasil di atas dalam persekitaran tugas, ianya bakal memudahkan mengatasi kerumitan yang dimaksudkan sebelum ini dan membuatkan organisasi terus kekal relevan di mata pelanggan.

Bagaimana melaksana Anjakan Mindset?

Kita bermula dengan mengenalpasti tumpuan Mindset Makan Gaji dan Mindset Intrapreneur dalam melaksanakan tugas. Perbezaannya ialah seperti dalam rajah di bawah;


Bagi menerap Mindset Intrapreneur satu alat yang diberi nama Business Model Canvas (BMC) sangat sesuai digunakan. Rujuk rajah di bawah;


Penerangan mengenai Business Model Canvas (BMC) diterangkan dalam Intervensi Budaya Juara 1. Kandungan intervensi ini ialah seperti di bawah;


Selepas sesuatu organisasi itu berjaya merancang BMC, ini merupakan langkah pertama dalam membina Mindset Intrapreneur Anggota Kerja. Pembudayaan BMC terjadi bilamana pemimpin serta anggota kerja sesebuah organisasi mula melaksanakan BMC secara berterusan lalu terbinalah Mindset Intrapreneur Anggota Kerja.

Namun, apabila mula melaksana BMC, selalu timbul masalah Mindset Diri dan Mindset Pasukan di kalangan anggota kerja Organisasi.

Bagi membantu menangani isu Mindset Diri dan Mindset Pasukan dalam melaksana Perancangan Strategik Organisasi (BMC) di atas, disyor untuk melaksanakan Intervensi Budaya Juara 2 dan Budaya Juara 3. Kandungan setiap intervensi ialah seperti di bawah;Ringkasnya, ketiga-tiga intervensi ini bakal membantu menwujudkan ‘Budaya Juara’ dalam organisasi yang sangat diperlukan bagi memastikan organisasi sentiasa mampu memenuhi keperluan pelanggan. Gambaran kepada kenyataan ini dirumuskan seperti rajah di bawah;


Bagi melaksana  kesemua intervensi ini secara bersepadu, disyorkan untuk melaksanakan kesemua intervensi ini berdasarkan kepada pendekatan P-D-C-A berikut;


Apakah faedah yang bakal diperolehi bilamana IPO ini dilaksanakan dalam organisasi? Antara faedah utamanya ialah seperti rajah di bawah;IPO, Pelaburan Untuk Diri Anda dari Diri Anda yang amat berbaloi!

No comments:

Post a Comment