.
Renungan
“If today were the last day of my life, would I want to do what I’m about to do today?”


Monday, November 12, 2018

Appreciative Inquiry (A.I.) - Satu Pengenalan


Semuanya bermula dengan satu perbualan santai dengan seorang sahabat. Aku lihat A.I. (atau kadang-kadang orang sebut 'The other A.I.' - untuk membezakan dengan Artificial intelligence') sebagai satu pendekatan untuk menangani satu sudut dalam pengurusan perubahan yang jarang disentuh oleh aku sebelum ini. Semestinya akan aku peruntukkan masa untuk mendalami ilmu ini.

Saksikan selayang pandang tentang AI ini ...No comments:

Post a Comment