.
Renungan
“If today were the last day of my life, would I want to do what I’m about to do today?”


Saturday, September 28, 2019

Mengapa Budaya Juara Part 2


Kaedah Menangani Empat Persoalan Kritikal Satu Bisnes

Semestinya satu bisnes itu perlu mempunyai satu kaedah yang sistematik dan praktikal bagi menangani empat persoalan di atas secara berterusan. Berdasarkan kajian terhadap keperluan ini, satu-satu bisnes itu perlu menwujudkan satu budaya yang mengandungi elemen-elemen berikut;

1)            Jati Strategi
2)            Jati Diri
3)            Jati Pasukan


Apakah yang dimaksudkan dengan ketiga-tiga “Jati’ ini?

1)            Jati Strategi

Secara asasnya, Jati Strategi bermaksud satu bisnes itu perlu mempunyai satu model bisnes (business model) bagi idea bisnes (business idea – product or service) yang relevan dengan suasana industri yang diceburi. Kenyataan ini benar baik bagi satu bisnes besar, sederhana dan kecil.

Satu model bisnes itu perlu menjawab tiga persoalan;

a)            Bagaimana bisnes memposisi produk/erkhidmatan di mata pelanggan? (Positioning)
b)            Bagaimana bisnes mengeluarkan produk/perkhidmatan yang dikehendaki pelanggan? (Production)
c)            Bagaimana bisnes menghasilkan keuntungan hasil daripada ‘positioning’ dan ‘production’? (Profit)

Tiga persoalan ini akan sentiasa berubah dan satu bisnes itu perlu sentiasa peka untuk mengubahsuai model bisnes berdasarkan perubahan Politik, Ekonomi, Sosial, Teknologi, Legal dan Etik/Environmen (PESTLE)

Walaupun satu bisnes itu mempunyai strategi yang mantap tetapi jika strategi itu tidak diusahakan untuk mengeluarkan hasil yang diingini, semestinya strategi tu akan hanya menjadi ‘gajah putih’.


2)            Jati Diri

Dari beberapa siri pemerhatian yang dilakukan sebelum ini, bagi merealisasi strategi, ianya sangat bergantung kepada cara fikir (mindset) anggota kerja bisnes tersebut. Seseorang anggota kerja satu bisnes yang mempunyai cara fikir yang kukuh dan berdaya maju inilah yang dinamakan sebagai Jati Diri.

Persoalan mengenai Jati Diri sememangnya satu masalah besar dalam satu bisnes. Sering kali didengari rungutan dari pelbagai pihak tentang ketidakupayaan bagi menangani isu ini.

Apapun, sebagai permulaan, persoalan untuk menangani ketidakupayaan membina Jati Diri ini boleh di atasi dengan menekankan bahawa seorang anggota kerja itu perlu jelas tentang soal Kenapa (Why) dan Bagaimana (How) bagi setiap tugas yang dilaksanakan.


3)            Jati Pasukan

Selain dari soal Jati Diri, satu lagi persoalan yang perlu diambilkira satu bisnes bagi melaksanakan strategi ialah soal keupayaan kemampuan setiap anggota kerja satu bisnes itu untuk bekerjasama bagi melaksana strategi tersebut. Keupayaan untuk bekerjasama inlah yang dinamakan sebagai Jati Pasukan.

Kebiasaannya bilamana satu bisnes itu mempunyai masalah kerjasama di kalangan anggota kerja, mereka akan selalu menganjurkan aktiviti ‘team building’. Namun dalam banyak perkara aktiviti team building ini tidak menekankan dua persoalan penting tentang soal kerjasama ini iaitu;

Mengapa (Why) perlu bekerjasama?
Bagaimana (How) perlu bekerjsama?

Diyakini dengan menekankan dua persoalan ini, satu bisnes itu mampu menwujudkan Jati Pasukan di kalangan anggota kerja mereka.


Rumusan

Bilamana ketiga-tiga ‘Jati’ ini iaitu Jati Strategi, Jati Diri dan Jati Pasukan dipelajari dan diamalkan secara berterusan dalam satu bisnes itulah sudahnya nantinya akan membentuk satu budaya hebat dalam bisnes tersebut. Budaya hebat ini saya namakan sebagai ‘Budaya Juara’.
Menyedari tentang keperluan membina ‘Budaya Juara’ ini dalam satu bisnes, telah wujud satu program khas yang bertajuk ‘Konsultasi Budaya Juara’ (KBJ). KBJ dilaksanakan dengan mengadunkan pendekatan pembelajaran dalam kelas dan ‘coaching’ bagi memastikan penerapan idea-idea KBJ di dalam satu bisnes.

Diyakini, KBJ inilah jawapan yang diperlukan oleh banyak bisnes bagi memastikan mereka bermula di tapak yang kukuh dalam mengharungi dunia bisnes masakini yang penuh dengan cabaran dan dugaan.

No comments:

Post a Comment