.
Renungan
“If today were the last day of my life, would I want to do what I’m about to do today?”


Sunday, February 2, 2020

Karya Rumi
Karya Maulana Jalaluddin al-Rumi begitu mendapat tempat di barat. Justeru, boleh dikatakan ketika ini hampir kesemua karyanya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris. Profesor Arberry telah memujinya dengan berkata: ‘Beliau merupakan penyair mistik terbesar dalam sejarah manusia’. Jalaluddin al-Rumi dan Puisi Jalaluddin al-Rumi merupakan seorang ahli sufi yang hebat dalam mengutarakan puisi yang bersifat ketuhanan . Antara tajuk dan puisi yang diutarakannya adalah seperti yang berikut:-


Cinta 

Al-Rumi menjelaskan maksud cinta melalui puisinya: Dengan cinta, yang pahit jadi manis, tembaga jadi emas; dengan cinta, keladak jadi jernih, kesakitan jadi penawar; dengan cinta, penjara jadi taman, tanpanya taman terbiar; Dengan cinta, batu jadi cair, tanpanya, lilin jadi sekeras logam; Dengan cinta, sakit bertukar sihat, dan bala menjadi rahmat; Dengan cinta, yang mati jadi hidup, dan raja menjadi hamba. Kata-kata al-Rumi menghuraikan cinta: ‘Cinta ialah satu-satunya penyakit yang direstui pesakit; dia tidak ingin pulih daripadanya. Bahkan pesakit cinta ingin supaya kesakitannya bertambah’. ‘Semua yang sakit ingin dipulihkan, tetapi pesakit cinta bertangisan seraya merayu, tambahkanlah sakitku!’. ‘Tidak aku dapati minuman yang lebih manis daripada racun ini; tiada kesihatan yang lebih nyaman daripada penyakit ini’.


Hati dan Alam Kalbu

Al-Rumi menganggap bahawa tiada persamaan di antara hati yang hidup dan hati yang mati kecuali persamaan pada panggilan dan persamaan pada jasad tempat ia menetap. Air longkang dan air sungai kedua-duanya digelar air; tetapi yang satu menghilangkan dahaga, sedangkan yang satu lagi cemar tiada berguna. Begitu juga dengan hati, yang satu dimiliki oleh para auliya’ dan salihin. Hati mereka jernih, roh mereka terangkat dan mulia. Hati yang satu pula berdenyut dalam jasad orang fasiq, iaitu cuma seketul daging buat penambah berat badan. Kata engkau; hatiku, hatiku! Tetapi bukankah hati sebenar, Terlebih tinggi daripada petala langit yang tertinggi? Benar, dalam tanah hitam yang terkandung air; tetapi terbasuhkah tanganmu dengan airnya? Kerana air itu tercemar dengan tanah, bagai hatimu yang tercemar, dengan cemaran duniawi, maka jangan kata ini juga hati, kerana hati sebenar terlebih tinggi daripada tujuh petala langit; itulah hati para nabi dan orang suci.


Darjat dan Nilai Manusia

Falsafah dan agama yang menyeleweng telah tersebar pada zaman itu. Akibatnya, susunan kehidupan masyarakat menjadi terancam dan porak-peranda. Lalu dalam suasana ini, lahirlah aliran sufi yang menyeru kepada aliran fana’ yang melampau. Slogan mereka ialah: ‘matilah kamu sebelum kamu dimatikan’. Akibat daripada fahaman dan falsafah ini, tersebarlah kesusasteraan yang bersifat duka dan kecewa, yang memandang kepada alam kehidupan dengan pandangan yang hitam dan pilu, yang menyeru kepada pengasingan diri daripada bidang kehidupan, serta mengecam sifat kelelakian yang menginginkan zuriat keturunan. Natijahnya, manusia hilang keyakinan terhadap diri sendiri, tidak ada matlamat dalam kehidupan, putus harapan, sentiasa berada dalam kebimbangan, tiada daya usaha untuk meningkatkan kecemerlangan hidup, sehinggakan ada yang menganggap manusia lebih lemah dan hina daripada haiwan dan tumbuhan. Jalaluddin al-Rumi cuba membetulkan kesilapan yang berlaku di kalangan masyarakat pada masa itu melalui puisinya yang menghuraikan nilai ketinggian manusia yang diciptakan Allah. ‘Bacalah dalam surah al-Tin ungkapan ‘ahsani taqwim’, demi sesungguhnya roh itu adalah mutiara yang berharga. Roh yang diciptakan dalam ciptaan paling sempurna, melebihi kesempurnaan tujuh petala langit. Roh, yang sebaik-baik ciptaan ini, di luar pencapaian fikiran’. ‘Mahkota ‘laqad karramna’ berada di atas kepalamu, dan rantai ‘inna ‘atainaka’ tergantung pada dadamu. Katanya lagi: Setiap keelokan, kecantikan dan kesempurnaan yang ada pada alam ini hanyasanya diciptakan untuk kamu Mereka bertawaf di sekelilingmu Kamulah yang dicemburui Oleh Malaikat Muqarrabun Tiadalah kamu berhajat kepada kecantikan yang lain kerana diri kamulah kecantikan manusia ialah intan permata alam angkasa raya pancaran cahayanya setiap yang lain hanyalah cabang dan tangga engkaulah maksud dan matlamat segenap kejadian wajib berkhidmat kepadamu kamulah raja yang lain pengiring tidak sayugia raja tunduk kepada pengiring.


Antara Ikhtiar dan Tawakal

Al-Rumi juga membangkitkan semangat kaum muslimin ke arah usaha, kerja dan perjuangan. al-Rumi memuatkan kesemuanya ini dalam Mathnawi. al-Rumi menolak sesetengah golongan sufi yang menolak adanya usaha dan ikhtiar bagi manusia. Beliau menganggap ajaran kerahiban, pemencilan diri daripada urusan duniawi adalah suatu yang bercanggah dengan ajaran Islam. al-Rumi menegaskan: ‘Kalau hidup bermasyarakat suatu yang tiada dikehendaki oleh Allah, nescaya Dia tidak fardhukan solat lima waktu berjamaah, solat Jumaat dan tugas menyuruh yang baik dan mencegah kemungkaran’. ‘Campuri masyarakat, itulah maksud rahmat Allah; jangan abaikan syariat, contohilah teladannya’. al-Rumi berkata lagi: ‘Nabi bersabda: Tatkala berserah kepada Allah, ikatlah juga unta kamu’, fahamilah benar-benar kata hikmah, si pekerja ialah kekasih Allah. Apabila bertawakkal, jangan lupa kepada cara dan asbab’ ‘Hendaklah kamu menggabungkan di antara usaha dengan tawakkal kepada Allah. Carilah sara hidup, berusaha gigih dan bekerja kuat. Berusahalah demi menunaikan tanggungjawab kamu, kalau daya usaha kamu kendur, tentulah kamu orang yang bodoh’.

No comments:

Post a Comment