.
Renungan
“If today were the last day of my life, would I want to do what I’m about to do today?”


Saturday, May 1, 2021

Nilai Teras TNB No 4: Mengutamakan Pelanggan


#CustomerCentricity bermaksud setiap keputusan dalam melaksana perkhidmatan kita (termasuk hal operasi yang berkaitan dengan perkhidmatan tersebut) dipandu oleh apa yang diperlukan dan dikehendaki pelanggan.

Bagaimanakah kita boleh mengamalkan maksud #CustomerCentricity diatas serta kesemua adab-adab dalam bullet point, #CustomerCentricity ini (TNB Core Values yang keempat) secara terancang dan berterusan?

Untuk itu, kita perlu menggunakan satu alat yang sesuai dan alat itu ialah Business Model Canvas (BMC). Bagi yang telah pun memahami BMC, kita dapat lihat dengan jelas bagaimana menerusi BMC ini, segala urusan dalam perkhidmatan kita itu difokuskan untuk deliver segala keperluan dan kehendak pelanggan secara terancang dan berterusan.

InsyaAllah, pelanggan kita akan seronok!

Hubungi saya jika anda berhajat untuk menggunapakai alat ini.

Wallahu'alam.

No comments:

Post a Comment