.
Renungan
“If today were the last day of my life, would I want to do what I’m about to do today?”


Saturday, May 1, 2021

Nilai Teras TNB No 6: Prihatin

 

Apakah bukti bahawa kita mampu #Prihatin (TNB Core Values yang keenam)?

Berdasarkan takrif bullet point #Prihatin ini, semak diri kita berdasarkan persoalan-persoalan berikut;

Apa peranan saya dalam tugas saya?

Saya faham dan amal nilai utama TNB?

Saya memahami orang disekeliling dan persekitaran saya?

Saya menghormati orang disekeliling dan persekitaran saya?

Saya prihatin orang disekeliling dan persekitaran saya?

Saya memelihara keselamatan warga kerja dan persekitaran?

Saya memelihara kesejahteraan warga kerja dan persekitaran?

Jika tindak tanduk kita mampu mengatakan ya kepada persoalan-persoalan di atas, itulah bukti kita #Prihatin!

No comments:

Post a Comment